• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας για το έτος 2022 (European Maritime Day in my country), τέθηκαν υπο την αιγίδα της Ε.Ε. δύο σημαντικές εκδηλώσεις που συμμετέχει η APC s.a., πρωτοπόρα εταιρία συμβούλων στου τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η πρώτη αφορά την υδατοκαλλιέργεια και θα γίνει το Σάββατο 28 Μαΐου στα Σύβοτα απο το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, το οποίο υλοποιεί πρόγραμμα ανάδειξης και προβολής προϊόντων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας θεσπρωτίας.

Η δεύτερη αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο στην μικρή παράκτια αλιεία στο πλαίσιο του προγράμματος STARFISH 4.0, και θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

 

Σε συνέχεια της εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2022/500 της 25.3.2022 για δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων του νέου Προγράμματος ΑΛΥΘ 2021 – 2027 βάσει του άρθρου 26, η Επιτροπή παράλληλα προτείνει τροποποίηση του Καν. 508/2014.


Με αυτή την τροποποίηση που θα εγκριθεί την Τρίτη 19.4.2022 δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των Εθνικών Προγραμμάτων ΕΠΑΛΘ με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων / δράσεων με απλοποιημένη διαδικασία, ώστε να καλύψει το απωλεσθέν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης αλιευμάτων αναδρομικά από 24.2.2022.


Με δεδομένο ότι επιτρέπει τη χρήση και κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί για τον έλεγχο και την επιτήρηση και το γεγονός ότι 30-40 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα στο τρέχον ΕΠΑΛΘ, το ΥΠΑΑΤ μπορεί και πρέπει να επεξεργαστεί άμεσα μία τροποποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 ώστε να διατεθούν το συντομότερο αποζημιώσεις με ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα υπολογισμού και να δοθούν σε όσους πράγματι υφίστανται μείωση του εισοδήματός τους ως συνέπεια της Ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και της αύξησης τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας.

Η APC s.a. ανέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την προσαρμογή του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΕΣΣΑΥ) για την περίοδο 2021 – 2030 στις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

 

Η ανάθεση αυτή έρχεται σαν συνέχεια της επιτυχούς εκπόνησης από την APC s.a. του ΠΕΣΣΑΥ, το οποίο κρίθηκε ως ένα συνεκτικό και λεπτομερές κείμενο Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Με βάση τη βαθειά γνώση και εμπειρία της APC s.a. στα θέματα αλιείας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, το Πανεπιστήμιο Πατρών της ανέθεσε την υποστήριξη στο Έργο που υλοποιεί για καινοτόμες δράσεις σχετικά με την παρακολούθηση – ανάκαμψη – υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους πίννα.

Το είδος πίννα είναι γνωστό ότι προστατεύεται σε Ενωσιακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους από ασθένειες και υπεραλίευση στη χώρα μας. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιοποικιλότητας και ο προσδιορισμός μέτρων και δράσεων τόσο για την προστασία, όσο και για την ανάκαμψη των αποθεμάτων του είδους.

 

Η APC s.a. συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών σε πρόγραμμα για την ανάπτυξη, βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ξενικών ειδών ασκιδίων και άλλων ειδών στις εγκαταστάσεις των μυδοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, με στόχο το μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της εισβολής αυτών.

 

Η ελληνική μυδοκαλλιέργεια έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια σοβαρά από την εισβολή αυτών των οργανισμών που μειώνουν δραστικά την ποιότητα και ποσότητα των εκτρεφομένων ειδών με συνέπεια τη σοβαρή μείωση του εισοδήματος των παραγωγών.

 

Με το πρόγραμμα αυτό που συμμετέχει η APC s.a. επιδιώκεται η αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα του κλάδου της μυδοκαλλιέργειας.

Οι κατά καιρούς κυβερνήσεις τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια αυτάρεσκα διακηρύσσουν την πρωτοπορία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο. Πράγματι με τη στήριξη των Κοινοτικών προγραμμάτων και την τόλμη Ελλήνων επιχειρηματιών αναπτύχθηκε ένα σημαντικός τομέας της πρωτογενούς παραγωγής με εξωστρέφεια και τεχνογνωσία που συντελεί στην ανάπτυξη πολλών μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών, που συμβάλει στην παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων και εν τέλει στην επισιτιστική ασφάλεια, που τελευταία ανακαλύπτουμε.

 

Η διεθνής και εγχώρια οικονομική κρίση ήταν αναπόφευκτο να επηρεάσει σοβαρά και τον κλάδο αυτό, που σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των κύριων επιχειρήσεων του κλάδου με είσοδο ξένων funds, οδήγησαν σήμερα σε ένα νέο τοπίο, όπου το ζητούμενο είναι αν υπάρχει μέλλον, αν υπάρχει βάσιμη προοπτική να εξακολουθήσει αυτός ο κλάδος να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της χώρας.

 

Κύριο πρόβλημα του κλάδου παραμένει ο χωροταξικός σχεδιασμός. Παρά την ύπαρξη εθνικού σχεδίου (από τα ελάχιστα κλαδικά που ισχύουν) οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών δεν έθεσαν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωσή του με ίδρυση ΠΟΑΥ και τίθεται πλέον ζήτημα όχι μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και για την ύπαρξη και των υφιστάμενων μονάδων για συνταγματικούς λόγους.

 

Ταυτόχρονα το ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020, βασικό εργαλείο για οικονομικές ενισχύσεις, φιγουράρει στην τελευταία θέση μεταξύ των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων της χώρας με απορρόφηση μόλις 37%, ενάμισο έτος πριν την εκπνοή του και βέβαιη πλέον την απώλεια πιστώσεων.

 

Ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο καρκινοβατεί, το νέο Πρόγραμμα ΑΛΥΘ 2021 – 2027 που βρίσκεται υπό διαμόρφωση είναι ένα γενικόλογο κείμενο, χωρίς ιεράρχηση και σαφείς στόχους / δράσεις και είναι αμφίβολο αν θα ενεργοποιηθεί πριν τα τέλη του 2023.

 

Η νέα προγραμματική περίοδος παράλληλα ναρκοθετείται καθώς σήμερα γίνεται αθρόα ένταξη έργων στο τρέχον ΕΠΑΛΘ για (κατ’ ευφημισμό) αλιευτικά καταφύγια, διευθέτηση λιμνοθαλασσών, κ.ά. που δεν θα υλοποιηθούν και θα «μπλοκάρουν» περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ του ΠΑΛΥΘ 2021 - 2027 αποστερώντας τα από επενδύσεις.

Αντίστοιχα για το τμήμα του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που προβλέπει πιστώσεις 35 εκατ. ευρώ για τις υδατοκαλλιέργειες το ΥΠΑΑΤ δεν έχει καν συγκεκριμενοποιήσει τον τρόπο και το χρόνο ενεργοποίησής του.

 

Συμπερασματικά, ενώ βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου συνυπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης του κλάδου από το τρέχον Πρόγραμμα ΕΠΑΛΘ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΠΑΛΥΘ, λόγω καθυστερήσεων και έλλειψης συντονισμού, ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών Ενωσιακών και Εθνικών πόρων είναι ορατός.

 

Στο κομβικό σημείο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει η πολυτέλεια να αναλώνονται κυβέρνηση, διοίκηση και παραγωγικοί φορείς σε ανούσιες γενικόλογες συζητήσεις, στρογγυλών τραπεζιών, αντίθετα πρέπει να ξεκινήσει μια καλά αρθρωμένη προσπάθεια βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, ενεργοποίησης των προγραμμάτων και υλοποίησης επενδύσεων και δράσεων, ώστε να υπάρξει μία ουσιαστική επανεκκίνηση της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.

 

Μήπως έχει χαθεί ο μπούσουλας;

 

Άρθρο του Νίκου Αναγνόπουλου στην AgroNews

https://www.agronews.gr/apopseis/gnomes/198298/thalassia-ihthuokalliergeia-poreia-horis-puxida/ 

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) έχει εγκριθεί το υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών» με πιστώσεις 35 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2022 – 2025.


Το ΥΠΑΑΤ μετά την ψήφιση του νόμου για την διαχείριση του προγράμματος έχει την αρμοδιότητα και θα εκδώσει σύντομα πρόσκληση για την ενεργοποίηση του υποέργου αυτού με υποβολή αιτήσεων / προτάσεων φορέων.


Η πρόσκληση σε γενικές γραμμές θα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις (ΜΜΕ και μεγάλες), θα αφορά την παραγωγή – μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων, θα ορίζει ελάχιστα και μέγιστα όρια ενισχύσεων (μέχρι 50%) ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια της χώρας όπου πραγματοποιείται η Πράξη, ενώ στις επιλέξιμες δαπάνες εκτός των παραγωγικών επενδύσεων δύναται να περιλαμβάνονται και καινοτόμες δράσεις, δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και μέτρα για την υγεία και την ευζωΐα των ψαριών.


Η APC θα σας κρατάει ενήμερους για κάθε εξέλιξη και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για συζήτηση κάθε επενδυτικής ιδέας που θα θέλατε να υλοποιήσετε.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65 Α/28.3.2022 ο ν. 4916, στο άρθρο 76 του οποίου προβλέπεται νέα τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του ν. 2971/01 για παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης αδειοδότησης παραχώρησης χρήσης υφιστάμενων άνευ άδειας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών και ορίζεται ως νέα η 23.4.2024.


Εφ’ όσον επιθυμείτε την τακτοποίηση τέτοιων κατασκευών για μονάδα σας, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο, γιατί οι προαπαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις είναι χρονοβόρες και η δοθείσα προθεσμία συμμόρφωσης περιορισμένη.

Μετά από επίπονη προσπάθεια έγινε δεκτό το αίτημα της Ελλάδας για την τροποποίηση του Καν.(ΕΕ)708/07 του Συμβουλίου ώστε να περιληφθεί και το βραχύπτερο φαγκρί στα εκτρεφόμενα είδη υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. (L 104/1.4.2022).


Η APC s.a. επί μία τριετία με βάση την βαθειά γνώση και εμπειρία της στα θέματα της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας υδατοκαλλιέργειας υποστήριξε και καθοδήγησε τον κλάδο της ελληνικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και συντόνισε τις προσπάθειες της ελληνικής διοίκησης και των ειδικών επιστημόνων.


Έτσι, παράλληλα με την αλλαγή της εμπορικής ονομασίας του είδους, επιλύθηκε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του κλάδου.


Ευχαριστώντας όλους όσοι συμμετείχαν στη μακρά και επιτυχή αυτή προσπάθειά μας, παραμένουμε αξιόπιστος, σταθερός εταίρος κάθε προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών.

 

*επισυναπτόμενο*

Σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας στις 21.3.2022, σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της αύξησης του λειτουργικού κόστους στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις.

Εκδόθηκε η Εκτελεστική Απόφαση (Ε.Ε.) 2022/500 της Επιτροπής της 25.3.2022 με την οποία η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ορίστηκε ως έκτακτο συμβάν που προκαλεί σημαντική διατάραξη των αγορών. Συνεπώς είναι δυνατή η ενεργοποίηση του άρθρου 26 του Καν. (ΕΕ) 1139/2021 για χορήγηση αποζημιώσεων.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ενεργοποιημένο το ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027 και ο αντίστοιχος διοικητικός μηχανισμός, είναι δυνατή η ad hoc έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χορήγηση αποζημιώσεων κατ’ αρχήν από εθνικούς πόρους, τα οποία ποσά θα ενσωματωθούν μετά την εφαρμογή του ΠΑΛΥΘ στις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Μια τέτοια διαδικασία είναι γνωστή στο ΥΠΑΑΤ και έχει εφαρμοσθεί στο παρελθόν, σαφώς βέβαια απαιτεί σημαντική προσπάθεια από τις υπηρεσίες (ΓΔΑ, ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών).

Εναλλακτικά, η χορήγηση αποζημιώσεων μέσω άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 2014/508 είναι πολύ χρονοβόρα, καθώς απαιτεί συναπόφαση Επιτροπής, ΕΥΡΚΟΙΝ, Συμβουλίου και προσκρούει στη διαθεσιμότητα ή μη πόρων κάθε Κ-Μ.

Από τον κλάδο πρέπει να επιδιωχθεί η ενεργοποίηση της πρώτης δυνατότητας με κατάλληλες παρεμβάσεις στο ΥΠΑΑΤ.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι