• +302103229303
 • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 προδημοσιεύτηκε και το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης για 12.700 ωφελούμενους. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι δύο : Α) Να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση Β) Να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Το πρώτο σκέλος αφορά τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες , και το δεύτερο αφορά πρώην άνεργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα 2 προηγούμενα χρόνια.

Συνολικά επιχορηγούνται :

 • 9.000 νέες θέσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015
 • 3.700 πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

Βασικοί άξονες του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος : 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης . Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις a. Έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τoν ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014 , με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-15 έως και 31-8-15 , με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή / και μερικής απασχόλησης , τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος b. Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εταιρίες για την επιχορήγηση , κατά ανώτατο όριο , 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης.

Ωφελούμενα άτομα μπορούν να είναι οι πρώην άνεργοι οι οποίοι : i. Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ΟΑΕΔ , ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας , κατά το εξάμηνο που προηγούταν της πρόσληψης τους από την δικαιούχο εταιρεία ii. Δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη ) κατά την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας πρόσληψης τους.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας και έως είκοσι θέσεις πλήρους απασχόλησης ή σαράντα μερικής απασχόλησης, που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-8-2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας που είχε η επιχείρηση κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο ποσό των 9 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση, είναι 11 μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 30-11-2015. Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 01—01-2015, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων.

2) Ειδικό πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης , μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 2000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών , πρώην εγγεγραμμένων ανέργων , που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1-1-14 έως 31-8-15 και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις : I. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι - ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας - στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος, και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος. II. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και, εφόσον οι υποψήφιοι είναι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. III. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλη (με την προϋπόθεση ότι μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο)

 • Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
 • Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
 • Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

 

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στα 10.000€ ,σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου έργου. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για την διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 12 επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της έγκριτης απόφασης.

Στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα μπορούν να υπαχθούν εταιρίες και εργοδότες σχεδόν σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιούνται. [ Χονδρικό / Λιανικό εμπόριο , Τουριστικά , Παροχή υπηρεσιών , παραγωγή/ μεταποίηση ] . Οι ακριβείς ΚΑΔ/ΣΤΑΚΩΔ θα οριστούν με την προκήρυξη του προγράμματος. Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Με ανακοίνωση της η Ε.Ε. έκανε γνωστή την έγκριση του νέου ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Το πρόγραμμα ύψους 523,4 εκατ. Ευρώ (388,7εκ. Ενωσιακή βοήθεια ) προβλέπει οι κύριοι άξονες ενισχύσεως να είναι :

 • Προώθηση της αειφόρας και καινοτόμου αλιείας : 186,2 εκ.
 • Προώθηση της αειφόρας και καινοτόμου υδατοκαλλιέργειας : 89,8 εκ.
 • Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑΠ : 92,1 εκ.
 • Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής : 54,1 εκ.
 • Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης : 78,3 εκ.
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής : 5,9 εκ.
 • Τεχνική βοήθεια : 17 εκ.

Η APC S.A. η οποία πρωτοπορεί στην διαχείριση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων , προγραμμάτων και μελετών , σας καλεί να επικοινωνήσετε μαζί της για οποιαδήποτε πληροφορία , για να είστε έγκαιρα σε θέση – με την έκδοση των εφαρμοστικών αποφάσεων – να υλοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Η APC s.a. υπέγραψε σύμβαση με την εταιρία ANAF Pioneering Aquaculture and Fisheries Solutions για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το έργο «Απελευθέρωση ιχθυδίων ειδών θαλασ. ψαριών από την ιχθυογεννητικό σταθμό Sheikh Khalifa Bin Zayed Marine Research Centre Hatchery».

Το έργο έχει στόχο την ενίσχυση των ιχθυοαποθεμάτων και του εισοδήματος των ψαράδων της περιοχής και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2015.

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Ιτέα στις 10 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία των Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε., ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε., ΑΧΑΪΑ Α.Ε., ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. και θέμα: «Ημέρες ζωής – ημέρες Κορινθιακού: Αλιεία, διαχείριση και ανάπτυξη» μίλησε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της  APC s.a., Νίκος Αναγνόπουλος με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες στον Κορινθιακό κόλπο».

Καταδεικνύοντας για μία ακόμα φορά τη βαθειά γνώση των προβλημάτων του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών και το ρόλο των πραγματικών συμβούλων, η APC sa σας γνωρίζει την επίλυση από το ΥΠΑΠΕΝ του σοβαρού προβλήματος για «αναδοχή και τυχόν οφειλών προς τις τράπεζες με τις οποίες βαρύνεται η μονάδα» από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη λειτουργία μονάδων άλλου φορέα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ APC ΠΡΟΣ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΠΕΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

691_60879_20_07_2015 Εγκύκλιος Αλλαγή φορέα μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Στις 28 και 29 Μαΐου η APC s.a. συμμετείχε στην ετήσια διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Maritime Day που φέτος πραγματοποιήθηκε στην Πειραιά.

Ο Πρόεδρος κ. Ν. Αναγνόπουλος και η Αντιπρόεδρος κ. Ε. Παπαναστασίου συμμετείχαν στις συνεδριακές εκδηλώσεις μαζί με πολλούς επιστήμονες και φορείς από όλη την Ευρώπη.

Με την ευκαιρία είχαν και συναντήσεις με εξειδικευμένους φορείς σε θέματα περιβάλλοντος και αλιείας.

Ο Πρόεδρος της APC s.a., Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, συμμετείχε ως ομιλητής στο συνέδριο AQUA ME, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Ντουμπαΐ στις 16-17 Μαρτίου 2015. Η ομιλία του είχε τον τίτλο «Έλεγχος Βιοασφάλειας: Ένα αναπόσπαστο μέρος της Υδατοκαλλιέργειας – Χωροταξικός σχεδιασμός για την Υδατοκαλλιέργεια» και το κείμενο της παρουσίασής του επισυνάπτεται.

MASTERING BIOSECURITY_AQUACULTURE SPATIAL PLANNING

Η APC s.a. σας ενημερώνει ότι από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 οι κανόνες για τις ετικέτες που συνοδεύουν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών αλλάζουν.

Όσο αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, τώρα πλέον είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται:

 • Κοινό και Επιστημονικό όνομα (πχ Τσιπούρα Sparus aurata)
 • Μέθοδος παραγωγής και περιοχή αλίευσης (πχ Farmed fish (aquaculture) Greece)
 • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (πχ Best before: 25.12.2014)
 • Για οστρακοειδή να καταγράφεται «these animals must be alive when sold»
 • Αλλεργιογόνα. Καθαρή αναφορά σε τυχών πιθανά αλλεργιογόνα που μπορεί να περιέχει η συσκευασία ή και ο οργανισμός
 • Identification mark (πχ Greece XX-YYY-ZZ EC)

Ειδικά για προσυσκευασμένα προϊόντα:

 • Λίστα με συστατικά
 • Καθαρό βάρος
 • Συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης
 • Όνομα και διεύθυνση επιχείρησης

Επίσης:

 • Για επεξεργασμένα προϊόντα ισχύουν επιπλέον κανόνες
 • Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης μη υποχρεωτικών στοιχείων (πχ κωδικός QR για smartphones)
 • Από 13 Δεκεμβρίου 2016 Θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή και άλλων στοιχείων, όπως των θρεπτικών συστατικών

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε συνοπτικό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει περιπτώσεις, υποδείγματα καθώς και διευθύνσεις για πιο αναλυτικές οδηγίες.

EU New fish and aquaculture consumer labels pocket guide

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι