• +302103229303
 • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Ο Πρόεδρος της APC s.a. κ. Ν. Αναγνόπουλος εκπροσώπησε την Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών στο 1ο Φόρουμ για την Στρατηγική στην Αδριατική και το Ιόνιο που πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik της Κροατίας στις 12 – 13 Μαΐου, και συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό παρουσιάζοντας εισήγηση για το ελληνικό μοντέλο χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων υιοθετήθηκε η πρόταση να γίνει ένα σχέδιο (project) για ανταλλαγή εμπειριών και υιοθέτηση ενός κοινού τρόπου αντιμετώπισης της χωροθέτησης της υδατοκαλλιέργειας στα κράτη που συμμετέχουν στο EUSAIR.

Πριν ένα περίπου χρόνο είχαμε αναφερθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 με τίτλο «η αλιεία ναυάγησε εν αιθρία» και απευχόμενοι την αποτυχία του Προγράμματος είχαμε καλέσει τον όποιο θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας να τολμήσει. Να τολμήσει και με συγκεκριμένες ενέργειες να αποτρέψει την μη απορρόφηση κονδυλίων του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.

Λίγες μέρες πριν πέσει η τυπική αυλαία του Προγράμματος, ο απολογισμός είναι ότι μόλις και μετά βίας αυτό ξεπερνάει το 50% ως ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων.

Με άλλα λόγια δεκάδες εκατομμύρια θα γυρίσουν πίσω στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα είναι φαίνεται μια πλούσια χώρα, που δεν χρειάζεται αυτά τα κονδύλια, προφανώς …

Μόνη διέξοδος για αύξηση της απορροφητικότητας είναι η «λογιστική» ενσωμάτωση στο ΕΠΑΛ δεκάδων έργων που εντάχθηκαν σε αναπτυξιακούς νόμους και άλλα προγράμματα. Γιατί άραγε εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από εθνικούς πόρους και όχι από τους Κοινοτικούς; Γιατί άραγε τόσοι επενδυτές απέφυγαν να εμπλακούν με το ΕΠΑΛ;

Πέρα από την απραξία για πέντε χρόνια (2007 – 2012) προσκλήσεις για επενδύσεις υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης με πολλαπλά εμπόδια, ασφυκτικά περιθώρια και «νεκρές» περιόδους υποβολής σχεδίων απώθησαν σειρά επενδύσεων, άλλες δράσεις δεν προκηρύχθηκαν ποτέ, το ταμείο ΕΝΑΛΙΟ έμεινε στο μηδέν. Οι υπεύθυνοι αυτού του … επιτεύγματος πάντως με ζήλο προώθησαν τις αποσύρσεις (βυθίσεις) αλιευτικών σκαφών, που ήδη αντιπροσωπεύουν πλέον του 53% του συνολικού προγράμματος. Γιατί άραγε; Εμείς γράψαμε, άλλοι έκαναν πως δεν κατάλαβαν.

Όχι, δεν θα κλάψουμε πάνω στα ερείπια του ΕΠΑΛ 2007 – 2013. Όμως είναι προφανές ότι ίδια σχήματα, ίδια πρόσωπα δεν μπορούν (και δεν πρέπει) να διαχειριστούν το νέο ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020.

Η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 έχει αρχίσει και έχει σοβαρούς στόχους απορροφήσεων ήδη από το 2015. Το νέο ΕΠΑΛΘ εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2015, προβλέπει αυξημένη δημόσια δαπάνη (389 εκατ. έναντι 298 εκατ. του προηγούμενου) και απαιτεί άμεσες ενέργειες.

Τέτοιες είναι η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η αντικατάσταση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από το ενιαίο ΟΠΣ, η ενοποίηση των υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων, με διακλαδική στελέχωση, με άτομα που έχουν όραμα, η άμεση εξειδίκευση και στοχοθέτηση των μέτρων και των δράσεων, η έκδοση εφαρμοστικών αποφάσεων, προσκλήσεων και προκηρύξεων σε συνδυασμό με εκπόνηση μελετών / εμπειρογνωμοσυνών για θέματα όπως οι αγορές προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης, τα αλιευτικά καταφύγια, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα κ.ά. (η τρέχουσα τεχνική βοήθεια αναλώθηκε σε άχρηστες εμπειρογνωμοσύνες κάτω από αξιοπερίεργες διαδικασίες). Τέλος, η ουσιαστική λειτουργία της Υποεπιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να λειτουργήσει σαν ασφαλιστική δικλείδα στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πορείας του και να σταματήσει η κατάχρηση της «γραπτής διαδικασίας» που αποτρέπει το διάλογο.

Ήδη η υπομονή και της Ε.Ε. έχει εξαντληθεί και καλεί τις εθνικές αρχές της χώρας μας να υλοποιήσουν τα απαραίτητα βήματα των υποχρεώσεων του Προγράμματος.

Στο κομβικό σημείο που βρίσκεται σήμερα η Ελληνική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια δεν είναι νοητή η αναβλητικότητα και η μη απόδοση συγκεκριμένων ευθυνών. Με τολμηρές και γρήγορες αποφάσεις της κυβέρνησης μπορεί να διαψευσθούν όσοι πρεσβεύουν την παροιμία «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη».

Μήπως είμαστε αιθεροβάμονες;

Νίκος Αναγνόπουλος Ιχθυολόγος – APC s.a.

Στις 11/2/ 2015 προκηρυχθήκαν τα 4 νέα προγράμματα του ΕΠΑν-ΕΚ-Κίνηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)

1)Πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Χορηγούνται επιδοτήσεις από 25.000 (για ατομική επιχείρηση) έως 50.000 ευρώ(€) (σε ομάδα ατόμων), οι οποίοι είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης), είτε σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης ασκούν συναφή με την ειδικότητα τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη.

Τα χρήματα αυτά δίνονται για την δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπόθεσή συμμετοχής είναι αφενός το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου για το έτος 2015 να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ( σε περίπτωση οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει <=35.000) και αφετέρου να μην έχει εγκριθεί και λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.1.2012 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης[Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης].

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
 • Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 8/3/2016 (ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι 8/3/16 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/4/16.

2)Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Επιδοτούνται με 15.000 έως 60.000 ευρώ(€) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν  σύνταξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η χορηγία δίνεται για την σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας [ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  , Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες(ΠΔΒ)  , Υλικά / Κατασκευές  , Εφοδιαστική Αλυσίδα  , Ενέργεια , Περιβάλλον , Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ , Υγεία – Φάρμακα.]


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν : Ε.Π.Ε.  , Ο.Ε. ,  Ι.Κ.Ε. , Συνεταιριστικές Και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) .

Οι Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν.

Βασική προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να μην έχει εγκριθεί ή λάβει  ενίσχυση από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.1.2012  μέχρι και την Ημερομηνία υποβολής της αίτησης. [Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης].

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
 • Hέναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.3.2016 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 27.04.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων  καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.4.16.

3)Πρόγραμμα Αναβάθμισης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές.

Επιδοτήσεις τις τάξεως των 15.000 έως 200.000 ευρώ(€) μπορούν να λάβουν

 1. Υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς* προτεραιότητας  και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας , οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες 2 ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 2.  Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς* προτεραιότητας  και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.15
 • * 8 στρατηγικοί τομείς [ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  , Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες(ΠΔΒ)  , Υλικά / Κατασκευές  , Εφοδιαστική Αλυσίδα  , Ενέργεια , Περιβάλλον , Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ , Υγεία – Φάρμακα ] *

Το ποσό χορηγείται για Κτίρια ,εγκαταστάσεις , εξοπλισμό , πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων , μισθολογικό κόστος εργαζόμενων , ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης , ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από το προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει , συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενίσχυσης , ΝΑ ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ( 100.000 για τον τομέα των μεταφορών) μέσα στην τριετία .

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.5.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων  καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.4.16.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο  και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά .

4)Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Επιδοτήσεις από 15.000 έως 150.000 ευρώ(€) μπορούν να λάβουν

 1. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό
 2. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας , οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 3. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.15

Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για κτίρια , εγκαταστάσεις , εξοπλισμό , εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος , ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας , μισθολογικό κόστος εργαζομένων  , αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα , μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης και δαπάνες προβολής – προώθησης .

Προϋποθέσεις :

a) Σε επιχειρήσεις μετρείςήπερισσότερεςχρήσεις,απαιτείταιηεπιχείρησηνααπασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0.5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας .

b) Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται , κατά μ.ό. την διετία 14-15 τουλάχιστον μισή (0.5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

c) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από το προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει , συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενίσχυσης , ΝΑ ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ( 100.000 για τον τομέα των μεταφορών) μέσα στην τριετία.

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% (φτάνοντας στο 50%) στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.3.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.5.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων  καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.5.16.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο  και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά .

Οι αιτήσεις για όλα τα προγράμματα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Για συμβουλευτική βοήθεια για την δημιουργία του φακέλου, την αποστολή της αίτησής σας, αλλά και την εκταμίευση των οικονομικών ενισχύσεων που θα εγκριθούν, απευθυνθείτε μας .

APCS.A.

Τηλέφωνα : 210 32 29 303  /   210 32 29 340

Email: apc@apc.<span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"

Η εταιρεία μας με σκοπό να συμβάλει με την εμπειρία της στη βελτίωση του σχεδίου της εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 4282/2014 <Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις> , έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τις παρατηρήσεις της.

Διευκρινίσεις

Επίσης , η APC S.A. υπέβαλλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχέδιο ΚΥΑ προκειμένου να συμβάλλει στη διαδικασία σύνταξης της ΚΥΑ της παραγράφου 10α του άρθρου 26 του ν. 4282/2014 , για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κ.λπ. μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ

Προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ο πρόεδρος της APC sa  Νίκος Αναγνόπουλος , συμμετείχε στην 5η Συνάντηση για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (MSP), με αντικείμενο το θαλάσσιο περιβάλλον και την συσχέτιση της σχετικής οδηγίας  με την Οδηγία για Θαλάσσια Στρατηγική.

Η APC sa ανέλαβε έργο για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων . Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων των ΗΑΕ στα πλαίσια του κυβερνητικού προγράμματος για ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών ανέθεσε την τελική διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τον κλάδο αυτό στην APC sa λόγω της μακράς και πολύπλευρης εμπειρίας της.

Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 προδημοσιεύτηκε και το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης για 12.700 ωφελούμενους. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι δύο : Α) Να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση Β) Να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Το πρώτο σκέλος αφορά τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες , και το δεύτερο αφορά πρώην άνεργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα 2 προηγούμενα χρόνια.

Συνολικά επιχορηγούνται :

 • 9.000 νέες θέσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015
 • 3.700 πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

Βασικοί άξονες του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος : 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης . Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις a. Έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τoν ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014 , με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-15 έως και 31-8-15 , με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή / και μερικής απασχόλησης , τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος b. Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εταιρίες για την επιχορήγηση , κατά ανώτατο όριο , 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης.

Ωφελούμενα άτομα μπορούν να είναι οι πρώην άνεργοι οι οποίοι : i. Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ΟΑΕΔ , ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας , κατά το εξάμηνο που προηγούταν της πρόσληψης τους από την δικαιούχο εταιρεία ii. Δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη ) κατά την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας πρόσληψης τους.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας και έως είκοσι θέσεις πλήρους απασχόλησης ή σαράντα μερικής απασχόλησης, που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-8-2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας που είχε η επιχείρηση κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο ποσό των 9 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση, είναι 11 μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 30-11-2015. Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 01—01-2015, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων.

2) Ειδικό πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης , μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 2000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών , πρώην εγγεγραμμένων ανέργων , που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1-1-14 έως 31-8-15 και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις : I. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι - ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας - στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος, και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος. II. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και, εφόσον οι υποψήφιοι είναι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. III. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλη (με την προϋπόθεση ότι μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο)

 • Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
 • Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
 • Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

 

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στα 10.000€ ,σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου έργου. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για την διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 12 επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της έγκριτης απόφασης.

Στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα μπορούν να υπαχθούν εταιρίες και εργοδότες σχεδόν σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιούνται. [ Χονδρικό / Λιανικό εμπόριο , Τουριστικά , Παροχή υπηρεσιών , παραγωγή/ μεταποίηση ] . Οι ακριβείς ΚΑΔ/ΣΤΑΚΩΔ θα οριστούν με την προκήρυξη του προγράμματος. Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Με ανακοίνωση της η Ε.Ε. έκανε γνωστή την έγκριση του νέου ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Το πρόγραμμα ύψους 523,4 εκατ. Ευρώ (388,7εκ. Ενωσιακή βοήθεια ) προβλέπει οι κύριοι άξονες ενισχύσεως να είναι :

 • Προώθηση της αειφόρας και καινοτόμου αλιείας : 186,2 εκ.
 • Προώθηση της αειφόρας και καινοτόμου υδατοκαλλιέργειας : 89,8 εκ.
 • Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑΠ : 92,1 εκ.
 • Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής : 54,1 εκ.
 • Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης : 78,3 εκ.
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής : 5,9 εκ.
 • Τεχνική βοήθεια : 17 εκ.

Η APC S.A. η οποία πρωτοπορεί στην διαχείριση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων , προγραμμάτων και μελετών , σας καλεί να επικοινωνήσετε μαζί της για οποιαδήποτε πληροφορία , για να είστε έγκαιρα σε θέση – με την έκδοση των εφαρμοστικών αποφάσεων – να υλοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Η APC s.a. υπέγραψε σύμβαση με την εταιρία ANAF Pioneering Aquaculture and Fisheries Solutions για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το έργο «Απελευθέρωση ιχθυδίων ειδών θαλασ. ψαριών από την ιχθυογεννητικό σταθμό Sheikh Khalifa Bin Zayed Marine Research Centre Hatchery».

Το έργο έχει στόχο την ενίσχυση των ιχθυοαποθεμάτων και του εισοδήματος των ψαράδων της περιοχής και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2015.

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Ιτέα στις 10 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία των Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε., ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε., ΑΧΑΪΑ Α.Ε., ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. και θέμα: «Ημέρες ζωής – ημέρες Κορινθιακού: Αλιεία, διαχείριση και ανάπτυξη» μίλησε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της  APC s.a., Νίκος Αναγνόπουλος με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες στον Κορινθιακό κόλπο».

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι