• +302103229303
  • apc@apc.gr
23 Οκτ 2017

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων. Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.

 

Υποβολή

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 10 Οκτώβρη 2017 και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2018. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω διαδικτύου (www.ependyseis.gr) και μέσα σε 5 εργάσιμες πρέπει να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ.

 

Υπαγόμενες πράξεις

Το μέτρο 3.1.8 αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς , υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Στόχος των πράξεων είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων.

Επιλέξιμες δαπάνες για το μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνουν:

  • Σωσίβιες λέμβους, φωτοβολίδες, συστήματα ανάκτησης από πτώση ανθρώπου στην θάλασσα, ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας κ.α.

  • αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών, αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί τους σκάφους, παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

  • εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων, υγειονομικές εγκαταστάσεις (τουαλέτες, εγκαταστάσεις πλύσης), συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου

  • κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος, αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ, ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός

Το  μέτρο 4.1.20. συμπεριλαμβάνει πράξεις που έχουν να κάνουν με εξοπλισμού επί τους σκάφους, αλιευτικά εργαλεία, έλεγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης και μελέτες. Στόχος των δράσεων είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και την μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου.  

Επιλέξιμες δαπάνες για το μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνουν:

  • επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμού κίνησης του πηδαλίου

  • ενεργειακά αποδοτικές προπέλες και γεννήτριες, καταλύτες, στοιχεία πρόωσης

  • αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά, τροποποιήσεις συρόμενων, εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων

  • δαπάνες για την βελτίωση συστημάτων ψύξης , κατάψυξης και μόνωσης, δαπάνες για ενθάρρυνση ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8, και 4.1.20 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Πράξεις οι οποίες έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως, πριν να υποβάλει ο δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο, δεν μπορούν να υπαχθούν. Το μέγιστο ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%.

 

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ΕΥΡΩ και ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18)μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν αναλόγως με:
• Το μέγεθος των επιχειρήσεων
• αν οι πράξεις υλοποιούνται ή όχι σε Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (Δημόσια ενίσχυση σε επικράτεια 50% - σε απομακρυσμένα νησιά 85%)
• αν οι πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας  (Δημόσια ενίσχυση σε Επικράτεια 80% - σε Απομακρυσμένα νησιά 85%)

 

Απευθυνθείτε στην Advanced Planning-Consulting (APC SA) για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια σας. Η APC SA έχει την εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πως η κατάλληλη προετοιμασία, έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, είναι κομβικό σημείο για την επιτυχία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα:

210-3229 303 / 210-3229  340

Fax: 210-3229 304

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι