• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

20 Νοε 2015

ΕΣΠΑ : ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 προδημοσιεύτηκε και το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης για 12.700 ωφελούμενους. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι δύο : Α) Να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση Β) Να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Το πρώτο σκέλος αφορά τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες , και το δεύτερο αφορά πρώην άνεργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα 2 προηγούμενα χρόνια.

Συνολικά επιχορηγούνται :

  • 9.000 νέες θέσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015
  • 3.700 πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

Βασικοί άξονες του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος : 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης . Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις a. Έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τoν ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014 , με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-15 έως και 31-8-15 , με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή / και μερικής απασχόλησης , τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος b. Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εταιρίες για την επιχορήγηση , κατά ανώτατο όριο , 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης.

Ωφελούμενα άτομα μπορούν να είναι οι πρώην άνεργοι οι οποίοι : i. Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ΟΑΕΔ , ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας , κατά το εξάμηνο που προηγούταν της πρόσληψης τους από την δικαιούχο εταιρεία ii. Δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη ) κατά την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας πρόσληψης τους.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας και έως είκοσι θέσεις πλήρους απασχόλησης ή σαράντα μερικής απασχόλησης, που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-8-2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας που είχε η επιχείρηση κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο ποσό των 9 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση, είναι 11 μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 30-11-2015. Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 01—01-2015, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων.

2) Ειδικό πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης , μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 2000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών , πρώην εγγεγραμμένων ανέργων , που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1-1-14 έως 31-8-15 και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις : I. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι - ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας - στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος, και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος. II. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και, εφόσον οι υποψήφιοι είναι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. III. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλη (με την προϋπόθεση ότι μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο)

  • Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
  • Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
  • Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
  • Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

 

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στα 10.000€ ,σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου έργου. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για την διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 12 επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της έγκριτης απόφασης.

Στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα μπορούν να υπαχθούν εταιρίες και εργοδότες σχεδόν σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιούνται. [ Χονδρικό / Λιανικό εμπόριο , Τουριστικά , Παροχή υπηρεσιών , παραγωγή/ μεταποίηση ] . Οι ακριβείς ΚΑΔ/ΣΤΑΚΩΔ θα οριστούν με την προκήρυξη του προγράμματος. Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι