• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Η APC s.a. συνδράμει σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, στηρίζοντας δράσεις που αφορούν την αποκατάσταση του κρισίμως κινδυνεύοντος είδους δίθυρου μαλακίου Pinna nobilis (Πίννα) που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών (αναπληρωτής καθηγητής Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου).

 

Με αφορμή τα ενθαρρυντικά δεδομένα του καλοκαιριού του 2022, όταν και εντοπίστηκαν ζωντανά άτομα Πίννας στο πλαίσιο υλοποίησης του καινοτόμου έργου «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση-ανάκαμψη-υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πίννα) Pinna nobilis» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (MIS 5052394), το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας ως στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας για υποβοήθηση της ανάκαμψης του είδους (στρατολόγηση), αποφάσισε να προχωρήσει σε εκ νέου αναζήτηση και συλλογή νεαρών ατόμων Πίννας σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

 

Στην σημαντική αυτή προσπάθεια, η APC προσέφερε οικονομική ενίσχυση προκειμένου να αγοραστεί μέρος των γονοσυλλεκτών που τοποθετήθηκαν στην Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, η APC s.a. κινητοποίησε εταιρίες του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών για την προσφορά επιπλέον χορηγιών προκειμένου να αγοραστεί ο απαραίτητος εξοπλσιμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, για την διεξαγωγή των εν λόγω δειγματοληψιών που όπως αναφέρθηκε αποτελούν το βασικό πρώτο βήμα στην υποβοήθηση της στρατολόγησης γόνου της Πίννας. Η ανταπόκριση των εταιριών ήταν ικανοποιητική, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί και πρέπει να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια προστασίας της βιοποικιλότητας, συμβάλλοντας έμπρακτα και διαρκώς στην προώθηση της βιωσιμότητας των θαλάσσιων και όχι μόνο οικοσυστημάτων.

Στις 26 Μαΐου 2023 το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο οργάνωσε ημερίδα με θέμα «Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες: Βιώσιμες πρακτικές στην παράκτια ζώνη».

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε η APC s.a., όπου παρουσιάστηκαν ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν πρόσφατα με αντικείμενο την παράκτια αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου EU-CONEXUS RESEARCH FOR SOCIETY που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

H APC sa συμμετείχε στην Ημερίδα Διαχείρισης Υγείας Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας που διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία από το Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι στις 25.05.2023. Στην ημερίδα, στην διοργάνωση της οποίας συμμετείχαν επίσης η AQUA VET A.E. και η PHARMAQ, παρουσιάστηκαν προκλήσεις και λύσεις μοντέρνου εμβολιασμού, αναδείχθηκαν καινοτόμες μέθοδοι διάγνωσης, αναλύθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ιχθυοκαλλιέργεια και εξετάστηκε η αλληλεπίδραση των παθογόνων με το περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα αποτελέσματα από το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Βελτίωση Της Ανταγωνιστικότητας Των Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών Μέσω Της Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Ιχθυοπαθολογικής Διάγνωσης & Πρότασης Θεραπείας Νοσημάτων Και Υποστηρικτικών Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων Εκτροφής» (ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Μέτρο 3.2.1), καθώς και αποτελέσματα από ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επίσης συγχρηματοδοτούμενου έργου «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση - ανάκαμψη - υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πίννα) Pinna nobilis» (ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Μέτρο 6.1.16), στα οποία συμμετέχει και η APC sa.

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι η APC s.a. προχώρησε στη νέα έκδοση (2023) του ΧΑΡΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, όπου εμφανίζεται η υφιστάμενη κατάσταση και ο χωροταξικός σχεδιασμός του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών που αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας.

Ευελπιστούμε ότι ο χάρτης θα συμβάλλει στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.

Η APC sa συμμετείχε στην Ημέρα Καριέρας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τα τμήματα της Σχολής Περιβάλλοντος, την Τρίτη 9/5/2023, στην Μυτιλήνη.

Ο πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος της APC sa Νίκος Αναγνόπουλος, παρουσίασε τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση προς τους παρευρισκόμενους φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Περιβάλλοντος, περιελάμβανε το γενικό προφίλ της εταιρίας μας, των παρεχόμενων υπηρεσιών, του αντικειμένου εργασίας-βασικών καθηκόντων απασχόλησης, καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων για μία επιτυχή είσοδο στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δημοσιεύθηκε ο ν.5035 (ΦΕΚ 76 Α’/28.3.2023), στο άρθρο 47 του οποίου προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που χορηγούνται ως αποζημιώσεις που προκύπτουν βάσει του Μέτρου 3.4.3. «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Δημοσιεύθηκε ο ν.5035 (ΦΕΚ 76 Α’/28.3.2023) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για θέματα αλιείας.


(α) στο άρθρο 47 του οποίου προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που χορηγούνται ως αποζημιώσεις που προκύπτουν βάσει του Μέτρου 3.4.3. «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».


(β) στο άρθρο 51 με βάση το οποίο παρέχεται άπαξ η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας ή και της ισχύος του κινητήρα αλιευτικών σκαφών στα πλαίσια διαχείρισης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας του στόλου.


(γ) στο άρθρο 53 στο οποίο περιλαμβάνονται νέοι ορισμοί για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το αγροτικό εισόδημα και τους επαγγελματίες αγρότες με σαφείς αναφορές στους αλιείς.

Η APC SA παρευρέθηκε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7.3.2023 στην Θεσσαλονίκη.

Για λογαριασμό της APC SA παρευρέθηκαν οι Νίκος Αναγνόπουλος, Ειρήνη Παπαναστασίου και Ορέστης Αναγνόπουλος. 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/14646-dt090323a 

Η APC SA πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2023.

Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας δημιούργησαν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779 Β’/15.2.2023 η Υπουργική Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη μίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για την επέκταση υφιστάμενων μονάδων εντός ΠΟΑΥ».


Για την προώθηση αιτήματος που ενδιαφέρει τον φορέα σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι