• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Σε συνέχεια της προηγούμενης από 17.5.2024 ανάρτησης μας σχετικά με την «Έκτακτη στήριξη αλιείας – υδατοκαλλιέργειας από Ε.Ε.», μετά από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, πρόκειται για:

  • Δυνατότητα χορήγησης επιπλέον ποσού και για επέκταση της χρονικής περιόδου (και το 2024) εθνικών ενισχύσεων (de minimis). Έχει ζητηθεί από Κράτη Μέλη (όχι από την Ελλάδα).
  • Παρ’ ότι το σκεπτικό της απόφασης δίνει την δυνατότητα εφαρμογής του αρθ. 26 του Καν. 1139/2021 και χορήγησης αποζημιώσεων από Ενωσιακούς πόρους (μέσω ΠΑΛΥΘ), η Ε.Ε. δεν είναι θετική για την προώθηση τέτοιων δράσεων / παρεμβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε απόφασή της για παράταση της δυνατότητας χορήγησης από τα Κράτη Μέλη οικονομικής αποζημίωσης στις επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για λόγους έκτακτων κρίσεων που προκαλούν διατάραξη των αγορών.

 

Η παράταση αυτή θα έχει διάρκεια μέχρι 6 μήνες, τα μέγιστα ποσά δεν θα υπερβαίνουν τις 335.000 € και θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι 31.12.2024.

Μετά την ψήφιση σχετικής διάταξης (Ν.5087/2024, αρθ.50-53) για ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας και τις σχετικές αποφάσεις των διοικήσεων αυτών, να μεριμνήσετε για την εγγραφή της επιχείρησής σας στο αντίστοιχο τμήμα του Επιμελητηρίου της περιοχής / έδρας σας.

 

Η εγγραφή αυτή είναι ανεξάρτητη από την εγγραφή της επιχείρησής σας στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

H APC s.a. παρευρέθηκε στη Seafood Expo Global, που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη 22 -25 Απριλίου 2024.

Η Seafood Expo Global/Seafood Processing Global είναι η παγκόσμια έκθεση αλιευτικών προϊόντων όπου παρευρίσκονται επαγγελματίες του κλάδου και αγοραστές από όλες τις γωνιές του κόσμου. Η φετινή εκδήλωση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της, με περισσότερους απο 2.000 εκθέστες απο 87 διαφορετικές χώρες.

 

 

H APC s.a. παρευρέθηκε στο Συνέδριο Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας 2024 «Γαλάζιοι ορίζοντες» το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το διήμερο συνέδριο διεξήχθη στις 24 & 25 Φεβρουαρίου 2024, στις Αποθήκες Παλαιού Ελαιουργείου στην Ελευσίνα.

Η APC SA πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2024.

Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας διασκέδασαν και καλωσόρισαν το νέο έτος σε μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Με το νόμο 5087/2024 (ΦΕΚ 25Α’ / 16.2.2024), άρθρο 18, προβλέφθηκε ότι κατά τη διαδικασία αδειοδότησης για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων εντός ΠΟΑΥ θα απαιτείται η έκφραση γνώμης των ΓΕΝ, ΥΝΝΠ, ΥΠΠΟ, Περιφέρειας και Φορέα Διαχείρισης.

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο φίλος και συνεργάτης Αλέξανδρος Μπεζάς.

Η διοίκηση και το προσωπικό της APC εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι φίλε Αλέξανδρε.

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 5035/2023, υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε αλιείς ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών.

Μετά από πολλά χρόνια δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες αλιείς να αυξήσουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών τους, που αφορά στο μέγεθος και την ισχύ της μηχανής προκειμένου να προχωρήσουν στη μετασκευή ή αντικατάσταση του σκάφους τους. Το ύψος της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητα της χώρας που διατίθεται σε δυνητικούς δικαιούχους (πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών), έχει οριστεί σε συνολικά 8.000 GT και 35.000 kW.

Η δυνατότητα αυτή προέκυψε μετά από διαδικασίες του Υπουργείου κατά τις οποίες έγινε επικαιροποίηση και ορθολογική διαχείριση των δεδομένων ενεργών αδειών του ελληνικού αλιευτικού στόλου.

Στην υπ’ αριθ. 3406/368489/30.11.2023 Υπουργική Απόφαση, ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια μοριοδότησης που θα εφαρμοστούν για την επιλογή των δικαιούχων. Στην απόφαση λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την υψηλότερη μοριοδότηση, με κριτήριο την ηλικία των σκαφών ώστε να ενισχυθεί ο στόλος με νεότερα σκάφη,  τη διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου βιντζότρατα, αλλά και με βάση κριτήρια παραγωγικά και κοινωνικά όπως η πολυτεκνική ιδιότητα, κλπ.

Το δικαίωμα αύξησης της αλιευτικής ικανότητας επαγγελματικών σκαφών αλιείας δεν χορηγείται σε όσα αλιευτικά σκάφη φέρουν καταχωρισμένα στην άδεια τους και στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο το αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι (PS), τα αλιευτικά εργαλεία τράτες βυθού με πόρτες (ΟΤΒ), στάσιμα απλάδια δίχτυα αγκυροβολημένα (GNS), στάσιμα παραγάδια (LLS), και την βιντζότρατα (SB).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

 

Ανατέθηκε στην εταιρία μας από το ΥΠΑΑΤ – ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ το έργο «Εκπόνηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη του τομέα αλιείας (κλάδος Υδατοκαλλιέργειας)».

 

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη μελέτης για την επικαιροποίηση και τον καθορισμό νέων (σύγχρονων) όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας και εκτροφής/καλλιέργειας που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης και την κατάταξη της δραστηριότητας.

 

Η εν λόγω επικαιροποίηση σχετίζεται με τις σύγχρονες εξελίξεις στις μεθόδους και διαδικασίες εκτροφής/καλλιέργειας, τη νέα δομή των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, τις απαιτήσεις για εκτροφές νέων ειδών και τις εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο σε εθνικό και Ενωσιακό επίπεδο με σκοπό την αναθεώρηση της υπ. αριθμό οικ.121570/1866/12.6.2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΑΑΤ «Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων».

 

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και τα αποτελέσματά του αναμένεται να δώσουν λύση σε χρόνια προβλήματα και ώθηση στην ανάπτυξη των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με σύγχρονες προδιαγραφές.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι