• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Δημοσιεύθηκε ο ν.5035 (ΦΕΚ 76 Α’/28.3.2023), στο άρθρο 47 του οποίου προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που χορηγούνται ως αποζημιώσεις που προκύπτουν βάσει του Μέτρου 3.4.3. «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Δημοσιεύθηκε ο ν.5035 (ΦΕΚ 76 Α’/28.3.2023) που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για θέματα αλιείας.


(α) στο άρθρο 47 του οποίου προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που χορηγούνται ως αποζημιώσεις που προκύπτουν βάσει του Μέτρου 3.4.3. «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».


(β) στο άρθρο 51 με βάση το οποίο παρέχεται άπαξ η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας ή και της ισχύος του κινητήρα αλιευτικών σκαφών στα πλαίσια διαχείρισης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας του στόλου.


(γ) στο άρθρο 53 στο οποίο περιλαμβάνονται νέοι ορισμοί για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το αγροτικό εισόδημα και τους επαγγελματίες αγρότες με σαφείς αναφορές στους αλιείς.

Η APC SA παρευρέθηκε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αλιείας Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7.3.2023 στην Θεσσαλονίκη.

Για λογαριασμό της APC SA παρευρέθηκαν οι Νίκος Αναγνόπουλος, Ειρήνη Παπαναστασίου και Ορέστης Αναγνόπουλος. 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/14646-dt090323a 

Η APC SA πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2023.

Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας δημιούργησαν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779 Β’/15.2.2023 η Υπουργική Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη μίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για την επέκταση υφιστάμενων μονάδων εντός ΠΟΑΥ».


Για την προώθηση αιτήματος που ενδιαφέρει τον φορέα σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η APC αποχαιρετά το συνεργάτη της ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ.

 

Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια έχασε τον πρωτοπόρο θεμελιωτή της ανάπτυξής της.

 

Ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με όραμα, αποφασιστικότητα, ευαισθησία και ήθος εργάστηκε μέχρι τέλους για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου του κλάδου για να φτάσει στις κορυφαίες θέσεις διεθνώς.

 

ΟΛΟΙ του οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 

ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ στις θάλασσες και τους ουρανούς.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Marine Science and Engineering (J. Mar. Sci. Eng. 2023, 11, 95) η εργασία με τίτλο “Value Chain for Non-Indigenous Bivalves in Greece: A Preliminary Survey for the Pearl Oyster Pinctada imbricata radiata", με συμμετοχή της APC S.A. Η εργασία εξετάζει για πρώτη φορά, στη βάση μίας ολοκληρωμένης έρευνας, τις δυνατότητες προώθησης στην ελληνική αγορά οστρακοειδών, του μη ενδημικού δίθυρου μαλακίου με την κοινή ονομασία «στρειδόχτενο» Pinctada imbricata radiata.

Η εργασία αποτελεί μέρος του έργου «Εμπορική αξιοποίηση του στρειδόχτενου Pinctada imbricata radiata με την δημιουργία μεταποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» (MIS 5010850) που χρηματοδοτείται από το ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Link δημοσίευσης: https://www.mdpi.com/2077-1312/11/1/95 

 

Εκδόθηκε απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2321/11.11.2022) με την οποία καθορίζονται οι δράσεις και οι δικαιούχοι χορήγησης χρηματικής αποζημίωσης των τομέων συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης των αγορών, η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.


Σύμφωνα με αυτή θα ενισχυθούν:
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιεργειών.


Με την πρόσκληση που θα εκδοθεί στη συνέχεια θα καθοριστεί η ένταση της ενίσχυσης (σ.σ. εκτιμάται ότι θα αφορά χρηματικό ποσό για πρόσθετο κόστος καυσίμου για τα σκάφη και πρόσθετο κόστος ιχθυοτροφών για την ιχθυοκαλλιέργεια), η περίοδος υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A694653%CE%A0%CE%93-0%CE%950?inline=true 

Στο Μεσολόγγι διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, στις 3-6 Νοεμβρίου 2022. Η APC s.a. υποστήριξε έμπρακτα την εκδήλωση, όντας Μέγας Χορηγός του συνεδρίου.

Σε 3 αίθουσες των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, έγιναν ποικίλες παρουσιάσεις στις θεματικές ενότητες:

- Αλιεία & θαλάσσια οικοσυστήματα

- Εσωτερικά ύδατα & παράκτια ζώνη

- Υδατοκαλλιέργειες, εμπορία και μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων.

 

Η APC s.a. από πλευράς της παρουσίασε την «Οικονομοτεχνική ανάλυση εμπορικής αξιοποίησης του στρειδόχτενου Pinctada imbricata radiata (Leach 1814)», έργο που είχε αναλάβει και υλοποίησε για λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του καινοτόμου Έργου «Εμπορική αξιοποίηση του στρειδόχτενου Pinctada imbricata radiata με την δημιουργία μεταποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκθεση Thessaloniki Boat and Fishing Show 2022, στις 4-6 Νοεμβρίου, στο Κτίριο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Απο το περίπτερο της C31, η APC s.a., ενημέρωσε τους επισκέπτες της έκθεσης για το πρόγραμμα STARFISH 4.0 καθώς και τις λοιπές δραστηριότητες της στο κλάδο της αλιείας.

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση (628/4.11.2022) για το υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών» με πιστώσεις 34.400.000 Ευρώ.


Η προθεσμία κατάθεσης δράσεων ορίστηκε από την 30.11.2022, ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων και σε κάθε περίπτωση την 30.12.2022 ώρα 12:00.


Με δεδομένο ότι η πρόσκληση απαιτεί πλήρη ωριμότητα φακέλων (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων / αδειών) και ότι η αξιολόγηση θα είναι άμεση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικού σας σχεδίου.

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι