• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη συγκρότηση δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων αλιείας, ζητούν οι παράκτιοι ψαράδες. Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, η συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876) με την παρουσία εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Ευαγγελίας Γεωργίτση.

Στη συνάντηση, που οργανώθηκε από την APC sa και συντόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος κ. Νίκος Αναγνόπουλος συμμετείχαν αντιπροσωπείες από την Κύπρο και τη Μάλτα, παράκτιοι ψαράδες της ευρύτερης περιοχής και εκπρόσωποι αλιευτικών συλλόγων από τον Πόρο, τη Νέα Μάκρη, τον Μαραθώνα, τα Κύθηρα, την Ικαρία, το Πήλιο, τις Κυκλάδες, την Αρκαδία, τη Νίσυρο και την Κάλυμνο και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων. Παρέστησαν επίσης, στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑλΘ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και περιφερειακών υπηρεσιών αλιείας των ΠΕ.

Από στελέχη της APC sa παρουσιάστηκε ο σκοπός, η πορεία υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος και τα προσωρινά αποτελέσματα από την έρευνα που έγινε με τους αλιευτικούς συλλόγους. Έγιναν χαιρετισμοί και εισηγήσεις από τη Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής από τον κύριο Δημήτρη Βάτσο, την Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας ΠΕ Πειραιά κυρία Φωτεινή Μανέ για τα προβλήματα και τις προοπτικές της παράκτιας αλιείας στον Πειραιά, τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας κυρία Μαρίνα Πέτρου, η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑλΘ κυρία Ευθυμία Γιόκαλα, η οποία παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης των αλιέων και των συλλογικών οργανώσεών τους στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020.

Στη συζήτηση, που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους. Η συζήτηση εστιάστηκε στο γεγονός ότι οι αλιείς πρέπει να επιδοτηθούν για να μπορούν να συμμετέχουν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο καθώς αυτό απαιτεί διαρκή απασχόληση και μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τους έλληνες ψαράδες το μεγαλύτερο εμπόδιο αποτελεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους που απαγορεύει να οργανωθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώθηκε Σχέδιο Τροπολογίας του Νόμου 4015/2011 που θα προωθηθεί στην κυβέρνηση. Τέλος, υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των αλιέων μπορούν να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι τους και η αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευσή τους.

Η ιστοσελίδα του έργου ( http://www.eastmedfishers.eu ) μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο βήμα για τους αλιείς.

 

Για την APC s.a.

Νίκος Αναγνόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Στην ημερίδα που οργάνωσε την 7.12.2016 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων η APC με θέμα το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 ο Πρόεδρος της APC s.a. Ν. Αναγνόπουλος ανέλυσε τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων στα πλαίσια του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020, ενώ το στέλεχος της εταιρίας μας Ν. Μπουρδανιώτης παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Ελληνικό Ε.Π.Αλ.Θ. 2014 – 2020.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και παραλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, η «Έκθεση αγοράς των παραγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα», που εκπόνησε η εταιρία μας.

 

Στην έκθεση αυτή καταδείχθηκαν οι θετικές προοπτικές εμπορίας για τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας και προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της ανάπτυξης και άνοιξε ο δρόμος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το ΕΤΘΑ στα πλαίσια του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 και την υλοποίηση του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών.

 

Ακολουθεί πιο κάτω σε συννημένο η περίληψη της εκθεσης.

Αθήνα, 05.12.2016

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η νομοθεσία εμπόδιο στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, λένε οι ψαράδες της Βόρειας Ελλάδας

 

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με επιτυχία, η συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876).

Στη συνάντηση, που οργανώθηκε από την APC sa και συντόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος κ. Νίκος Αναγνόπουλος, συμμετείχαν παράκτιοι ψαράδες της περιοχής και εκπρόσωποι αλιευτικών συλλόγων από τη Βόρειο Ελλάδα, οι βουλευτές κ.κ. Γ. Σαρίδης, Β. Γρέγος και Ι. Λαζαρίδης ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι των υπηρεσιών Αλιείας των ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής και Μαγνησίας.

Από στελέχη της APC sa παρουσιάστηκε ο σκοπός και η πορεία του πιλοτικού προγράμματος και έγιναν παρεμβάσεις από το στέλεχος του Τμήματος Αλιείας  Θεσσαλονίκης κυρία Χριστίνα Καρλή για τα προβλήματα της παράκτιας αλιείας της περιοχής και από το στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑλΘ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο Δημήτρη Τράγαλο για τους στόχους και τις αρχές της ΚΑλΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των αλιέων και των συλλογικών οργανώσεών τους, στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Στη συζήτηση, που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους. Κοινή θέση  όλων είναι η ανάγκη κινητοποίησης των παράκτιων αλιέων προκειμένου να τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους  που απαγορεύει να οργανωθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι έλληνες αλιείς. Αυτό το πλαίσιο όσο και η αδυναμία αντιμετώπισης των εξόδων συμμετοχής, εμποδίζουν τους παράκτιους αλιείς να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κυρίως της Ε.Ε.

Η ιστοσελίδα του έργου (http://www.eastmedfishers.eu) μπορεί να αποτελέσει βήμα διαλόγου για τους αλιείς.

 

Για την APC s.a.

Νίκος Αναγνόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 

Με την υπ’ αριθμό Απόφαση οικ. 43942/4026 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων»(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2992/Β/19-12-2016, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια του Μητρώου αυτού.

 

Η Απόφαση αφορά κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209), μεταξύ των οποίων και οι υδατοκαλλιέργειες και οι μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων.

     

Επιγραμματικά η Απόφαση ορίζει τα παρακάτω. 

  • Η λειτουργία του ΗΜΑ ξεκινάει την 1-1-2017.
  • Μέχρι τις 31-12-2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η εγγραφή και καταχώριση των επιχειρήσεων στο ΗΜΑ.
  • Αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης ανά επιχείρηση.
  • Με την έναρξη του ΗΜΑ οι ηλεκτρονικές ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους.
  • Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του μητρώου, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας έκθεσης για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Μετά την 1-1-2017 η έντυπη υποβολή των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων δεν συνιστά υποχρέωση των επιχειρήσεων.

 Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λεμεσό Κύπρου ενημερωτική ημερίδα – σεμινάριο που αφορά τα «ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ». 

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. και η APC s.a. είναι συντονιστής, ενώ συμμετέχουν η AP Marine Environmental Consultancy Ltd (Κύπρος) και η AquaBioTech Limited (Μάλτα). 

Την εταιρία μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Ν. Αναγνόπουλος και το στέλεχός της, κα. Π. Αναστασάκη.

Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου HydromediT 2016 Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 10 – 12 Νοεμβρίου 2016 και με στόχο τη στήριξη και προώθηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αριστείας τιμήθηκε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας μας APC s.a., κ. Νίκος Αναγνόπουλος για την προσφορά του ως επαγγελματίας στην επιστήμη της ιχθυολογίας. Την τιμητική διάκριση απένειμε ο Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Αθ. Εξαδάκτυλος.

Ο Πρόεδρος της APC s.a. κ. Ν. Αναγνόπουλος εκπροσώπησε την Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών στο 1ο Φόρουμ για την Στρατηγική στην Αδριατική και το Ιόνιο που πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik της Κροατίας στις 12 – 13 Μαΐου, και συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό παρουσιάζοντας εισήγηση για το ελληνικό μοντέλο χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων υιοθετήθηκε η πρόταση να γίνει ένα σχέδιο (project) για ανταλλαγή εμπειριών και υιοθέτηση ενός κοινού τρόπου αντιμετώπισης της χωροθέτησης της υδατοκαλλιέργειας στα κράτη που συμμετέχουν στο EUSAIR.

Πριν ένα περίπου χρόνο είχαμε αναφερθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 με τίτλο «η αλιεία ναυάγησε εν αιθρία» και απευχόμενοι την αποτυχία του Προγράμματος είχαμε καλέσει τον όποιο θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας να τολμήσει. Να τολμήσει και με συγκεκριμένες ενέργειες να αποτρέψει την μη απορρόφηση κονδυλίων του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.

Λίγες μέρες πριν πέσει η τυπική αυλαία του Προγράμματος, ο απολογισμός είναι ότι μόλις και μετά βίας αυτό ξεπερνάει το 50% ως ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων.

Με άλλα λόγια δεκάδες εκατομμύρια θα γυρίσουν πίσω στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα είναι φαίνεται μια πλούσια χώρα, που δεν χρειάζεται αυτά τα κονδύλια, προφανώς …

Μόνη διέξοδος για αύξηση της απορροφητικότητας είναι η «λογιστική» ενσωμάτωση στο ΕΠΑΛ δεκάδων έργων που εντάχθηκαν σε αναπτυξιακούς νόμους και άλλα προγράμματα. Γιατί άραγε εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από εθνικούς πόρους και όχι από τους Κοινοτικούς; Γιατί άραγε τόσοι επενδυτές απέφυγαν να εμπλακούν με το ΕΠΑΛ;

Πέρα από την απραξία για πέντε χρόνια (2007 – 2012) προσκλήσεις για επενδύσεις υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης με πολλαπλά εμπόδια, ασφυκτικά περιθώρια και «νεκρές» περιόδους υποβολής σχεδίων απώθησαν σειρά επενδύσεων, άλλες δράσεις δεν προκηρύχθηκαν ποτέ, το ταμείο ΕΝΑΛΙΟ έμεινε στο μηδέν. Οι υπεύθυνοι αυτού του … επιτεύγματος πάντως με ζήλο προώθησαν τις αποσύρσεις (βυθίσεις) αλιευτικών σκαφών, που ήδη αντιπροσωπεύουν πλέον του 53% του συνολικού προγράμματος. Γιατί άραγε; Εμείς γράψαμε, άλλοι έκαναν πως δεν κατάλαβαν.

Όχι, δεν θα κλάψουμε πάνω στα ερείπια του ΕΠΑΛ 2007 – 2013. Όμως είναι προφανές ότι ίδια σχήματα, ίδια πρόσωπα δεν μπορούν (και δεν πρέπει) να διαχειριστούν το νέο ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020.

Η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 έχει αρχίσει και έχει σοβαρούς στόχους απορροφήσεων ήδη από το 2015. Το νέο ΕΠΑΛΘ εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2015, προβλέπει αυξημένη δημόσια δαπάνη (389 εκατ. έναντι 298 εκατ. του προηγούμενου) και απαιτεί άμεσες ενέργειες.

Τέτοιες είναι η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η αντικατάσταση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από το ενιαίο ΟΠΣ, η ενοποίηση των υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων, με διακλαδική στελέχωση, με άτομα που έχουν όραμα, η άμεση εξειδίκευση και στοχοθέτηση των μέτρων και των δράσεων, η έκδοση εφαρμοστικών αποφάσεων, προσκλήσεων και προκηρύξεων σε συνδυασμό με εκπόνηση μελετών / εμπειρογνωμοσυνών για θέματα όπως οι αγορές προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης, τα αλιευτικά καταφύγια, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα κ.ά. (η τρέχουσα τεχνική βοήθεια αναλώθηκε σε άχρηστες εμπειρογνωμοσύνες κάτω από αξιοπερίεργες διαδικασίες). Τέλος, η ουσιαστική λειτουργία της Υποεπιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να λειτουργήσει σαν ασφαλιστική δικλείδα στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πορείας του και να σταματήσει η κατάχρηση της «γραπτής διαδικασίας» που αποτρέπει το διάλογο.

Ήδη η υπομονή και της Ε.Ε. έχει εξαντληθεί και καλεί τις εθνικές αρχές της χώρας μας να υλοποιήσουν τα απαραίτητα βήματα των υποχρεώσεων του Προγράμματος.

Στο κομβικό σημείο που βρίσκεται σήμερα η Ελληνική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια δεν είναι νοητή η αναβλητικότητα και η μη απόδοση συγκεκριμένων ευθυνών. Με τολμηρές και γρήγορες αποφάσεις της κυβέρνησης μπορεί να διαψευσθούν όσοι πρεσβεύουν την παροιμία «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη».

Μήπως είμαστε αιθεροβάμονες;

Νίκος Αναγνόπουλος Ιχθυολόγος – APC s.a.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι