• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779 Β’/15.2.2023 η Υπουργική Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη μίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για την επέκταση υφιστάμενων μονάδων εντός ΠΟΑΥ».


Για την προώθηση αιτήματος που ενδιαφέρει τον φορέα σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η APC αποχαιρετά το συνεργάτη της ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ.

 

Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια έχασε τον πρωτοπόρο θεμελιωτή της ανάπτυξής της.

 

Ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με όραμα, αποφασιστικότητα, ευαισθησία και ήθος εργάστηκε μέχρι τέλους για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου του κλάδου για να φτάσει στις κορυφαίες θέσεις διεθνώς.

 

ΟΛΟΙ του οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 

ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ στις θάλασσες και τους ουρανούς.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Marine Science and Engineering (J. Mar. Sci. Eng. 2023, 11, 95) η εργασία με τίτλο “Value Chain for Non-Indigenous Bivalves in Greece: A Preliminary Survey for the Pearl Oyster Pinctada imbricata radiata", με συμμετοχή της APC S.A. Η εργασία εξετάζει για πρώτη φορά, στη βάση μίας ολοκληρωμένης έρευνας, τις δυνατότητες προώθησης στην ελληνική αγορά οστρακοειδών, του μη ενδημικού δίθυρου μαλακίου με την κοινή ονομασία «στρειδόχτενο» Pinctada imbricata radiata.

Η εργασία αποτελεί μέρος του έργου «Εμπορική αξιοποίηση του στρειδόχτενου Pinctada imbricata radiata με την δημιουργία μεταποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» (MIS 5010850) που χρηματοδοτείται από το ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Link δημοσίευσης: https://www.mdpi.com/2077-1312/11/1/95 

 

Εκδόθηκε απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2321/11.11.2022) με την οποία καθορίζονται οι δράσεις και οι δικαιούχοι χορήγησης χρηματικής αποζημίωσης των τομέων συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης των αγορών, η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.


Σύμφωνα με αυτή θα ενισχυθούν:
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιεργειών.


Με την πρόσκληση που θα εκδοθεί στη συνέχεια θα καθοριστεί η ένταση της ενίσχυσης (σ.σ. εκτιμάται ότι θα αφορά χρηματικό ποσό για πρόσθετο κόστος καυσίμου για τα σκάφη και πρόσθετο κόστος ιχθυοτροφών για την ιχθυοκαλλιέργεια), η περίοδος υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A694653%CE%A0%CE%93-0%CE%950?inline=true 

Στο Μεσολόγγι διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, στις 3-6 Νοεμβρίου 2022. Η APC s.a. υποστήριξε έμπρακτα την εκδήλωση, όντας Μέγας Χορηγός του συνεδρίου.

Σε 3 αίθουσες των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, έγιναν ποικίλες παρουσιάσεις στις θεματικές ενότητες:

- Αλιεία & θαλάσσια οικοσυστήματα

- Εσωτερικά ύδατα & παράκτια ζώνη

- Υδατοκαλλιέργειες, εμπορία και μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων.

 

Η APC s.a. από πλευράς της παρουσίασε την «Οικονομοτεχνική ανάλυση εμπορικής αξιοποίησης του στρειδόχτενου Pinctada imbricata radiata (Leach 1814)», έργο που είχε αναλάβει και υλοποίησε για λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του καινοτόμου Έργου «Εμπορική αξιοποίηση του στρειδόχτενου Pinctada imbricata radiata με την δημιουργία μεταποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκθεση Thessaloniki Boat and Fishing Show 2022, στις 4-6 Νοεμβρίου, στο Κτίριο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Απο το περίπτερο της C31, η APC s.a., ενημέρωσε τους επισκέπτες της έκθεσης για το πρόγραμμα STARFISH 4.0 καθώς και τις λοιπές δραστηριότητες της στο κλάδο της αλιείας.

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση (628/4.11.2022) για το υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών» με πιστώσεις 34.400.000 Ευρώ.


Η προθεσμία κατάθεσης δράσεων ορίστηκε από την 30.11.2022, ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων και σε κάθε περίπτωση την 30.12.2022 ώρα 12:00.


Με δεδομένο ότι η πρόσκληση απαιτεί πλήρη ωριμότητα φακέλων (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων / αδειών) και ότι η αξιολόγηση θα είναι άμεση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Η APC SA θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου, για την Έκθεση Boat and Fishing Show 2022.

Συγκεκριμένα, η APC θα διαθέτει το περίπτερο C31 στο Κτίριο 13, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η APC θα ενημερώσει το κοινό για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα STARFISH 4.0 το οποίο υλοποιήθηκε τα τελευταία 2 έτη στην Ελλάδα και την Μαυριτανία. 

 

Η APC SA με χαρά ανακοινώνει ότι είναι Μέγας Χορηγός στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων το οποίο διεξάγεται στο Μεσολόγγι στις 3-6 Νοεμβρίου 2022.

Επιπλέον, η εταιρία συμμετέχει σε δύο εργασίες με προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν το Σάββατο 5/11 στην Αίθουσα 1 (Αμφιθέατρο Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας):

  • 09.45-10.00 «Προκαταρκτικά αποτελέσματα εμπορικής διακίνησης ενός νέου προϊόντος διθύρου: Το μη-αυτόχθονο στρειδόχτενο Pinctata imbricata radiata».
  • 10.00-10.15 «Οικονομοτεχνική ανάλυση εμπορικής αξιοποίησης του στρειδόχτενου Pinctata imbricata radiata (Leach 1814)»

Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://18psid.asfa.upatras.gr/ 

Εκδόθηκε Προκήρυξη για «ενισχύσεις στον τομέα Αγροδιατροφή – Πρωτογενής τομέας – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια», (απόφαση 94084 / ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022) στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
Σύμφωνα με αυτή δεν προβλέπονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1062/252166/1.09.2022 (4697/Β/8.09.2022) KYA «Όροι, δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης παραχώρησης χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα» των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Στην εν λόγω ΚΥΑ, καθορίζονται οι όροι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.4282/2014, με σκοπό την δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή υδρόβιων οργανισμών.

 

Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται ότι η δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή δύναται να πραγματοποιείται και σε νόμιμα λειτουργούσες παραγωγικές μονάδες εντός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα και σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τροποποιούνται όλες οι διοικητικές πράξεις λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας προκειμένου να επιτρέπεται και η δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή.

 

Σε περιπτώσεις που σήμερα πραγματοποιείτε δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή, είτε στα πλαίσια υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων με Πανεπιστημιακά/Ερευνητικά Ιδρύματα, είτε με πρωτοβουλία της επιχείρησης, εντός μισθωμένων εκτάσεων, χωρίς την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών, θα πρέπει αυτή να μεριμνήσει ώστε να προσαρμοστούν/τροποποιηθούν οι άδειές της μονάδας προς αποφυγή κυρώσεων.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι