• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Με το άρθρο 63 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150/30.07.2022) παρατάθηκε η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Π.Ο.Α.Υ. κατά δύο έτη, ήτοι μέχρι 4.11.2024

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμό 1313 & 1314/05.07.2022 Αποφάσεις Τροποποίησης των ΥΑ που αφορούν τα Μέτρα 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» και 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Με τις αποφάσεις αυτές προβλέφθηκε για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια η δυνατότητα απορρόφησης αδιάθετων πόρων και πόρων της κατηγορίας «Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες», για τις περιπτώσεις υπερβάσεων τιμής μονάδας των επιμέρους πιστοποιημένων εργασιών και προμηθειών, διατηρώντας πάντοτε τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σχεδίου, αμετάβλητο.

Ειδικώτερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες έως επιπλέον 20% της εκάστοτε εγκεκριμένης δαπάνης.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει μόνο για αιτήματα επαλήθευσης και πληρωμής ενισχύσεων που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω Αποφάσεων (15 Ιουλίου 2022).

Η APC sa εντάχθηκε στην λίστα πιστοποιημένων εξειδικευμένων συμβούλων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η EBRD βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να επιτύχουν και να τονώσουν την τοπική κοινωνία και οικονομία. Συμβουλευτικά έργα για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της EBRD, από πιστοποιημένους συμβούλους, επιδοτούνται από την Τράπεζα σε ποσοστό 70-88% επί της καθαρής αξίας του εκάστοτε έργου.

Η APC s.a. και η ΕΝΑΛΕΙΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε κοινούς σκοπούς και με πρόσφατο υπόμνημά τους ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβλέψει στο ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027 τη χορήγηση αποζημιώσεων σε ψαράδες, οι οποίοι θα συλλέγουν απωλεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και θαλάσσια απορρίμματα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών πλόων τους.

 

Τέτοιες δράσεις θα συμβάλλουν σημαντικά στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, αλλά και στη στήριξη του εισοδήματος των ψαράδων στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον αλιευτικό τομέα.

Μετά από την επίπονη και πολυετή προσπάθεια της εταιρίας μας, επετεύχθη η τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 708/07 του Συμβουλίου, με την προσθήκη του είδους Pagrus major, φαγκρί βραχύπτερο, στο Παράρτημα IV.

Σε συνέχεια αυτής της τροποποίησης και με την καθοριστικής σημασίας παρέμβαση της εταιρίας μας, εκδόθηκε το υπ’ αρ. 849/196206/11-07-2022 διευκρινιστικό έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με το οποίο ρυθμίζεται οριστικά και σε αδειοδοτικό επίπεδο το ζήτημα της εκτροφής του Pagrus major, το οποίο νοείται πλέον ως «Θαλάσσιος Μεσογειακός Ιχθύς».

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 

 

Στο 3ο WestMed Stakeholder Conference που έγινε στην Ρώμη τον Νοέμβριο του 2021, το Πρόγραμμα STARFISH 4.0 έλαβε το βραβείο του καλύτερου έργου στην κατηγορία «Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και ανάπτυξη της παράκτιας κοινότητας».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε απο το WestMed Initiative σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και προσέλκυσε 300 περίπου συμμετέχοντες και 30 ειδικούς ομιλητές.

Η APC παρευρέθηκε στην εκδήλωση και παρέλαβε το βραβείο του Προγράμματος STARFISH 4.0 το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με τις εταιρείες CLS και ECR. 

 

https://www.westmed-initiative.eu/major-knowledge-transfer-during-the-3rd-westmed-stakeholder-conference/

https://www.starfish-ssf.eu/space-and-traditional-fisheries-greece-experience/ 

Εκδόθηκαν τα Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία θεσμοθετούνται οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις περιοχές των Μεγάρων και Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ' 965/31.12.2021) “Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη θαλάσσια περιοχή των Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού» καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ' 326/11.05.2022) “ Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού”.

Η APC s.a. διετέλεσε τεχνικός σύμβουλος στους φορείς που υπέβαλαν τους φακέλους ίδρυσης των εν λόγω Π.Ο.Α.Υ..

Στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας για το έτος 2022 (European Maritime Day in my country), τέθηκαν υπο την αιγίδα της Ε.Ε. δύο σημαντικές εκδηλώσεις που συμμετέχει η APC s.a., πρωτοπόρα εταιρία συμβούλων στου τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η πρώτη αφορά την υδατοκαλλιέργεια και θα γίνει το Σάββατο 28 Μαΐου στα Σύβοτα απο το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, το οποίο υλοποιεί πρόγραμμα ανάδειξης και προβολής προϊόντων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας θεσπρωτίας.

Η δεύτερη αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο στην μικρή παράκτια αλιεία στο πλαίσιο του προγράμματος STARFISH 4.0, και θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

 

Σε συνέχεια της εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2022/500 της 25.3.2022 για δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων του νέου Προγράμματος ΑΛΥΘ 2021 – 2027 βάσει του άρθρου 26, η Επιτροπή παράλληλα προτείνει τροποποίηση του Καν. 508/2014.


Με αυτή την τροποποίηση που θα εγκριθεί την Τρίτη 19.4.2022 δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των Εθνικών Προγραμμάτων ΕΠΑΛΘ με μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων / δράσεων με απλοποιημένη διαδικασία, ώστε να καλύψει το απωλεσθέν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης αλιευμάτων αναδρομικά από 24.2.2022.


Με δεδομένο ότι επιτρέπει τη χρήση και κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί για τον έλεγχο και την επιτήρηση και το γεγονός ότι 30-40 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα στο τρέχον ΕΠΑΛΘ, το ΥΠΑΑΤ μπορεί και πρέπει να επεξεργαστεί άμεσα μία τροποποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 ώστε να διατεθούν το συντομότερο αποζημιώσεις με ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα υπολογισμού και να δοθούν σε όσους πράγματι υφίστανται μείωση του εισοδήματός τους ως συνέπεια της Ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και της αύξησης τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας.

Η APC s.a. ανέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την προσαρμογή του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΕΣΣΑΥ) για την περίοδο 2021 – 2030 στις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

 

Η ανάθεση αυτή έρχεται σαν συνέχεια της επιτυχούς εκπόνησης από την APC s.a. του ΠΕΣΣΑΥ, το οποίο κρίθηκε ως ένα συνεκτικό και λεπτομερές κείμενο Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Με βάση τη βαθειά γνώση και εμπειρία της APC s.a. στα θέματα αλιείας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, το Πανεπιστήμιο Πατρών της ανέθεσε την υποστήριξη στο Έργο που υλοποιεί για καινοτόμες δράσεις σχετικά με την παρακολούθηση – ανάκαμψη – υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους πίννα.

Το είδος πίννα είναι γνωστό ότι προστατεύεται σε Ενωσιακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους από ασθένειες και υπεραλίευση στη χώρα μας. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιοποικιλότητας και ο προσδιορισμός μέτρων και δράσεων τόσο για την προστασία, όσο και για την ανάκαμψη των αποθεμάτων του είδους.

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι