• +302103229303
 • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

 

Με την υπ’ αριθμό Απόφαση οικ. 43942/4026 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων»(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει» όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2992/Β/19-12-2016, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια του Μητρώου αυτού.

 

Η Απόφαση αφορά κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209), μεταξύ των οποίων και οι υδατοκαλλιέργειες και οι μονάδες μεταποίησης αλιευμάτων.

     

Επιγραμματικά η Απόφαση ορίζει τα παρακάτω. 

 • Η λειτουργία του ΗΜΑ ξεκινάει την 1-1-2017.
 • Μέχρι τις 31-12-2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η εγγραφή και καταχώριση των επιχειρήσεων στο ΗΜΑ.
 • Αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης ανά επιχείρηση.
 • Με την έναρξη του ΗΜΑ οι ηλεκτρονικές ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους.
 • Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του μητρώου, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας έκθεσης για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Μετά την 1-1-2017 η έντυπη υποβολή των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων δεν συνιστά υποχρέωση των επιχειρήσεων.

 Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λεμεσό Κύπρου ενημερωτική ημερίδα – σεμινάριο που αφορά τα «ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ». 

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. και η APC s.a. είναι συντονιστής, ενώ συμμετέχουν η AP Marine Environmental Consultancy Ltd (Κύπρος) και η AquaBioTech Limited (Μάλτα). 

Την εταιρία μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Ν. Αναγνόπουλος και το στέλεχός της, κα. Π. Αναστασάκη.

Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου HydromediT 2016 Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 10 – 12 Νοεμβρίου 2016 και με στόχο τη στήριξη και προώθηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αριστείας τιμήθηκε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας μας APC s.a., κ. Νίκος Αναγνόπουλος για την προσφορά του ως επαγγελματίας στην επιστήμη της ιχθυολογίας. Την τιμητική διάκριση απένειμε ο Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Αθ. Εξαδάκτυλος.

Ο Πρόεδρος της APC s.a. κ. Ν. Αναγνόπουλος εκπροσώπησε την Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών στο 1ο Φόρουμ για την Στρατηγική στην Αδριατική και το Ιόνιο που πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik της Κροατίας στις 12 – 13 Μαΐου, και συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό παρουσιάζοντας εισήγηση για το ελληνικό μοντέλο χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων υιοθετήθηκε η πρόταση να γίνει ένα σχέδιο (project) για ανταλλαγή εμπειριών και υιοθέτηση ενός κοινού τρόπου αντιμετώπισης της χωροθέτησης της υδατοκαλλιέργειας στα κράτη που συμμετέχουν στο EUSAIR.

Πριν ένα περίπου χρόνο είχαμε αναφερθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 με τίτλο «η αλιεία ναυάγησε εν αιθρία» και απευχόμενοι την αποτυχία του Προγράμματος είχαμε καλέσει τον όποιο θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας να τολμήσει. Να τολμήσει και με συγκεκριμένες ενέργειες να αποτρέψει την μη απορρόφηση κονδυλίων του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.

Λίγες μέρες πριν πέσει η τυπική αυλαία του Προγράμματος, ο απολογισμός είναι ότι μόλις και μετά βίας αυτό ξεπερνάει το 50% ως ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων.

Με άλλα λόγια δεκάδες εκατομμύρια θα γυρίσουν πίσω στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα είναι φαίνεται μια πλούσια χώρα, που δεν χρειάζεται αυτά τα κονδύλια, προφανώς …

Μόνη διέξοδος για αύξηση της απορροφητικότητας είναι η «λογιστική» ενσωμάτωση στο ΕΠΑΛ δεκάδων έργων που εντάχθηκαν σε αναπτυξιακούς νόμους και άλλα προγράμματα. Γιατί άραγε εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από εθνικούς πόρους και όχι από τους Κοινοτικούς; Γιατί άραγε τόσοι επενδυτές απέφυγαν να εμπλακούν με το ΕΠΑΛ;

Πέρα από την απραξία για πέντε χρόνια (2007 – 2012) προσκλήσεις για επενδύσεις υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης με πολλαπλά εμπόδια, ασφυκτικά περιθώρια και «νεκρές» περιόδους υποβολής σχεδίων απώθησαν σειρά επενδύσεων, άλλες δράσεις δεν προκηρύχθηκαν ποτέ, το ταμείο ΕΝΑΛΙΟ έμεινε στο μηδέν. Οι υπεύθυνοι αυτού του … επιτεύγματος πάντως με ζήλο προώθησαν τις αποσύρσεις (βυθίσεις) αλιευτικών σκαφών, που ήδη αντιπροσωπεύουν πλέον του 53% του συνολικού προγράμματος. Γιατί άραγε; Εμείς γράψαμε, άλλοι έκαναν πως δεν κατάλαβαν.

Όχι, δεν θα κλάψουμε πάνω στα ερείπια του ΕΠΑΛ 2007 – 2013. Όμως είναι προφανές ότι ίδια σχήματα, ίδια πρόσωπα δεν μπορούν (και δεν πρέπει) να διαχειριστούν το νέο ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020.

Η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 έχει αρχίσει και έχει σοβαρούς στόχους απορροφήσεων ήδη από το 2015. Το νέο ΕΠΑΛΘ εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2015, προβλέπει αυξημένη δημόσια δαπάνη (389 εκατ. έναντι 298 εκατ. του προηγούμενου) και απαιτεί άμεσες ενέργειες.

Τέτοιες είναι η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η αντικατάσταση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από το ενιαίο ΟΠΣ, η ενοποίηση των υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων, με διακλαδική στελέχωση, με άτομα που έχουν όραμα, η άμεση εξειδίκευση και στοχοθέτηση των μέτρων και των δράσεων, η έκδοση εφαρμοστικών αποφάσεων, προσκλήσεων και προκηρύξεων σε συνδυασμό με εκπόνηση μελετών / εμπειρογνωμοσυνών για θέματα όπως οι αγορές προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης, τα αλιευτικά καταφύγια, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα κ.ά. (η τρέχουσα τεχνική βοήθεια αναλώθηκε σε άχρηστες εμπειρογνωμοσύνες κάτω από αξιοπερίεργες διαδικασίες). Τέλος, η ουσιαστική λειτουργία της Υποεπιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να λειτουργήσει σαν ασφαλιστική δικλείδα στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πορείας του και να σταματήσει η κατάχρηση της «γραπτής διαδικασίας» που αποτρέπει το διάλογο.

Ήδη η υπομονή και της Ε.Ε. έχει εξαντληθεί και καλεί τις εθνικές αρχές της χώρας μας να υλοποιήσουν τα απαραίτητα βήματα των υποχρεώσεων του Προγράμματος.

Στο κομβικό σημείο που βρίσκεται σήμερα η Ελληνική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια δεν είναι νοητή η αναβλητικότητα και η μη απόδοση συγκεκριμένων ευθυνών. Με τολμηρές και γρήγορες αποφάσεις της κυβέρνησης μπορεί να διαψευσθούν όσοι πρεσβεύουν την παροιμία «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη».

Μήπως είμαστε αιθεροβάμονες;

Νίκος Αναγνόπουλος Ιχθυολόγος – APC s.a.

Στις 11/2/ 2015 προκηρυχθήκαν τα 4 νέα προγράμματα του ΕΠΑν-ΕΚ-Κίνηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)

1)Πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Χορηγούνται επιδοτήσεις από 25.000 (για ατομική επιχείρηση) έως 50.000 ευρώ(€) (σε ομάδα ατόμων), οι οποίοι είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης), είτε σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης ασκούν συναφή με την ειδικότητα τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη.

Τα χρήματα αυτά δίνονται για την δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπόθεσή συμμετοχής είναι αφενός το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου για το έτος 2015 να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ( σε περίπτωση οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει <=35.000) και αφετέρου να μην έχει εγκριθεί και λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.1.2012 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης[Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης].

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
 • Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 8/3/2016 (ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι 8/3/16 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/4/16.

2)Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Επιδοτούνται με 15.000 έως 60.000 ευρώ(€) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν  σύνταξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η χορηγία δίνεται για την σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας [ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  , Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες(ΠΔΒ)  , Υλικά / Κατασκευές  , Εφοδιαστική Αλυσίδα  , Ενέργεια , Περιβάλλον , Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ , Υγεία – Φάρμακα.]


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν : Ε.Π.Ε.  , Ο.Ε. ,  Ι.Κ.Ε. , Συνεταιριστικές Και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) .

Οι Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν.

Βασική προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να μην έχει εγκριθεί ή λάβει  ενίσχυση από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.1.2012  μέχρι και την Ημερομηνία υποβολής της αίτησης. [Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης].

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
 • Hέναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.3.2016 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 27.04.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων  καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.4.16.

3)Πρόγραμμα Αναβάθμισης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές.

Επιδοτήσεις τις τάξεως των 15.000 έως 200.000 ευρώ(€) μπορούν να λάβουν

 1. Υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς* προτεραιότητας  και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας , οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες 2 ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 2.  Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς* προτεραιότητας  και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.15
 • * 8 στρατηγικοί τομείς [ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  , Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες(ΠΔΒ)  , Υλικά / Κατασκευές  , Εφοδιαστική Αλυσίδα  , Ενέργεια , Περιβάλλον , Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ , Υγεία – Φάρμακα ] *

Το ποσό χορηγείται για Κτίρια ,εγκαταστάσεις , εξοπλισμό , πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων , μισθολογικό κόστος εργαζόμενων , ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης , ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από το προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει , συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενίσχυσης , ΝΑ ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ( 100.000 για τον τομέα των μεταφορών) μέσα στην τριετία .

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.5.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων  καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.4.16.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο  και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά .

4)Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Επιδοτήσεις από 15.000 έως 150.000 ευρώ(€) μπορούν να λάβουν

 1. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό
 2. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας , οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 3. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.15

Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για κτίρια , εγκαταστάσεις , εξοπλισμό , εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος , ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας , μισθολογικό κόστος εργαζομένων  , αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα , μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης και δαπάνες προβολής – προώθησης .

Προϋποθέσεις :

a) Σε επιχειρήσεις μετρείςήπερισσότερεςχρήσεις,απαιτείταιηεπιχείρησηνααπασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0.5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας .

b) Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται , κατά μ.ό. την διετία 14-15 τουλάχιστον μισή (0.5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

c) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από το προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει , συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενίσχυσης , ΝΑ ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ( 100.000 για τον τομέα των μεταφορών) μέσα στην τριετία.

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% (φτάνοντας στο 50%) στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.3.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.5.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων  καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.5.16.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο  και τόπο αποστολής / παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά .

Οι αιτήσεις για όλα τα προγράμματα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Για συμβουλευτική βοήθεια για την δημιουργία του φακέλου, την αποστολή της αίτησής σας, αλλά και την εκταμίευση των οικονομικών ενισχύσεων που θα εγκριθούν, απευθυνθείτε μας .

APCS.A.

Τηλέφωνα : 210 32 29 303  /   210 32 29 340

Email: apc@apc.<span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"

Η εταιρεία μας με σκοπό να συμβάλει με την εμπειρία της στη βελτίωση του σχεδίου της εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 4282/2014 <Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις> , έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τις παρατηρήσεις της.

Διευκρινίσεις

Επίσης , η APC S.A. υπέβαλλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχέδιο ΚΥΑ προκειμένου να συμβάλλει στη διαδικασία σύνταξης της ΚΥΑ της παραγράφου 10α του άρθρου 26 του ν. 4282/2014 , για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κ.λπ. μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ

Προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ο πρόεδρος της APC sa  Νίκος Αναγνόπουλος , συμμετείχε στην 5η Συνάντηση για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (MSP), με αντικείμενο το θαλάσσιο περιβάλλον και την συσχέτιση της σχετικής οδηγίας  με την Οδηγία για Θαλάσσια Στρατηγική.

Η APC sa ανέλαβε έργο για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων . Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων των ΗΑΕ στα πλαίσια του κυβερνητικού προγράμματος για ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών ανέθεσε την τελική διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τον κλάδο αυτό στην APC sa λόγω της μακράς και πολύπλευρης εμπειρίας της.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι