• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για τις δυνατότητες επενδύσεων στις εγκαταστάσεις προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην αποδοτικότητά της, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μία νέα δυνατότητα που έχετε για μείωση του κόστους ενέργειας, που αποτελεί σημαντικό και αυξανόμενο μέρος του λειτουργικού κόστους σας.

 

Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα της επιχείρησής σας να λειτουργήσει ως «αυτοπαραγωγός ενέργειας», καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών (Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας ΑΠΕ) σε μονάδες παραγωγικές, εμπορικές, αποθηκευτικές κά που συνδέονται με το Δίκτυο. Με την ολοκλήρωση της νομοθεσίας πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα του λεγόμενου «net metering», δηλ. της κάλυψης των ιδίων αναγκών με τη διαδικασία του συμψηφισμού ενέργειας μέσω Δικτύου δηλ. ο,τι ενέργεια παράγεται από ΑΠΕ στις μονάδες να συμψηφίζεται στο λογαριασμό ρεύματος που πληρώνει η  επιχείρηση .Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται σε 20KWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εάν υπερβαίνει αυτό το όριο με ταβάνι τα 500 KWp.

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για την εξέταση της ανάπτυξης μονάδας φωτοβολταϊκών συστημάτων ή άλλων ΑΠΕ μέσω «net metering», μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον ορισμό συνάντησης προκειμένου να συζητήσουμε τις δυνατότητες υπαγωγής σας σε ένα τέτοιο Πρόγραμμα, το οποίο ενισχύεται οικονομικά μέσω αναπτυξιακού νόμου είτε ΕΣΠΑ.

Στα πλαίσια ενημέρωσής σας σε θέματα αειφορίας και ποιότητας στην υδατοκαλλιέργεια επικοινωνούμε μαζί σας για να σας παρουσιάσουμε το πρότυπο ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Το ASC ιδρύθηκε το 2010 από το WWF και την IDH (Ολλανδική Πρωτοβουλία για το Βιώσιμο Εμπόριο). Το ASC είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με παγκόσμια επιρροή, ο οποίος ασχολείται με την Υδατοκαλλιέργεια.

Το ASC στοχεύει να γίνει παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης προϊόντων υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας.

Το ASC συνεργάζεται με παραγωγούς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μεταποιητές αλιευμάτων,  εταιρείες λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης, επιστήμονες, περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις καταναλωτών.

Οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν σαν σημείο αναφοράς την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και κατά συνέπεια την Αειφορία και το Βιώσιμο Εμπόριο.

Το πρότυπο στην παρούσα φάση εφαρμόζεται σε ασιατικά είδη ψαριών (όπως το Pangasius), καθώς και στη Πέστροφα και το Σολωμό.

Η ανακοίνωση που θα γίνει εντός του προσεχούς διαστήματος, για την επέκταση των απαιτήσεων του συγκεκριμένου προτύπου και για τα μεσογειακά είδη υδατοκαλλιέργειας καθιστά αναγκαία τη δραστηριοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας για την πιστοποίηση με το πρότυπο αυτό, προκειμένου να διατηρήσουν και διευρύνουν την επιτυχή παρουσία των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

 

Η APC s.a., πρωτοπόρα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συστήματα διαχείρισης  και ποιότητας στο χώρο της υδατοκαλλιέργειας είναι σε θέση να σας υποστηρίξει στην προσπάθειά σας αυτή.

Γι’ αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για μια συνάντηση προκειμένου να δρομολογήσουμε μαζί το έργο αυτό.

Η αλιεία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και της παράδοσής μας. Όμως, το 82% των ιχθυοαποθεμάτων της Μεσογείου, είναι υπεραλιευμένα, δηλαδή ψαρεύονται με ρυθμό μεγαλύτερο απ' ότι αναπαράγονται. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη απειλή τόσο για το θαλάσσιο οικοσύστημα, όσο και για την οικονομία και την παράδοσή μας. 

Η APC s.a. αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και παρακολουθεί το θέμα της βιωσιμότητας των ιχθυοαποθεμάτων και των προϊόντων της θάλασσας.

Το MSC (Marine Stewardship Council – Συμβούλιο για την προστασία των θαλασσών) ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός πιστοποίησης, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων.

 Ιδρύθηκε για να συμβάλει στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη βιώσιμης αλιείας και τη διασφάλιση του εφοδιασμού των αγορών με θαλασσινά είδη για το μέλλον. Έχει στόχο την ανεύρεση λύσεων για το πρόβλημα της υπεραλίευσης. Έχει αναπτύξει ένα περιβαλλοντικό πρότυπο, που πληροί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για τα πρότυπα αειφορίας, σύμφωνα με το οποίο, η αλιεία μπορεί να αξιολογείται, ανεξάρτητα και σε παγκόσμια κλίμακα.

 Το Πρότυπο για την Αλιεία MSC αναπτύχθηκε με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών παραγόντων, ακαδημαϊκών, ερευνητών, της αλιευτικής βιομηχανίας, των ΜΚΟ και γενικότερα του ιδιωτικού τομέα και της αλιευτικής κοινότητας.

 Απευθύνεται σε αλιευτικούς στόλους που ψαρεύουν με βιώσιμο τρόπο, υπό συνθήκες παρακολούθησης. Έτσι διασφαλίζεται ότι από τους πληθυσμούς ψαριών αλιεύεται μόνο μια ορισμένη ποσότητα, που δεν τους εμποδίζει να ανακάμψουν. Πρακτικά, αν ακολουθείται αυτή η αρχή οι ωκεανοί μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ανεξάντλητος φυσικός πόρος, καθώς συνεχώς αναπαράγονται. Παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 179 πιστοποιημένοι στόλοι.

Η APC s.a. στελεχωμένη με ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας με μακρόχρονη εμπειρία, προσφέρει εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην οργάνωση επιχειρήσεων, στο marketing, στην υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών προγραμμάτων στους τομείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, στα Συστήματα Διαχείρισης και λοιπές άλλες υπηρεσίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας.

 Με την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων που σέβονται και υλοποιούν τις αρχές του MSC εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του επαγγέλματος των ψαράδων, αλλά και η βιωσιμότητα των πληθυσμών των ψαριών, αφού θα διαχειρίζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα παρέχονται στους καταναλωτές αξιόπιστα προϊόντα. Για τους ψαράδες της κάθε περιοχής, αυτό σημαίνει εξασφάλιση για το μέλλον του επαγγέλματός τους, ενώ για τους καταναλωτές, δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν ένα προϊόν που σέβεται την οικολογική ισορροπία.

 Επειδή σταδιακά οι μεγάλες αγορές (super markets) και οι βιομηχανίες επεξεργασίας αλιευμάτων θα απαιτούν την πιστοποίηση των αλιευμάτων που αγοράζουν, σας προτείνουμε να συζητήσουμε τη δυνατότητα πιστοποίησης κατά MSC για τον αλιευτικό στόλο που διαχειρίζεστε.

Ο Πρόεδρος της APC s.a. κ. Νίκος Αναγνόπουλος συμμετείχε στη 2η Διάσκεψη της Πρωτοβουλίας Ιονίου – Αδριατικής που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα την 11 – 12 Μαΐου.

 

Στη διάρκεια των εργασιών της Διάσκεψης είχε την ευκαιρία για συζητήσεις σε θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού, καθώς και συναντήσεις με φορείς χωρών που συμμετέχουν.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο για την υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, το τέλος Απριλίου 2017.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούσαν στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στις τρεις χώρες με σχετική έρευνα, την υλοποίηση 6 ενημερωτικών συναντήσεων στις τρεις χώρες, τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου του έργου www.eastmedfishers.eu καθώς και την έκδοση τρίγλωσσου ενημερωτικού οδηγού.

Τα πλέον ενδιαφέροντα από τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα αφορούν στον αριθμό των αλιευτικών συλλόγων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, ο οποίος ανέρχεται σε 30% του συνόλου (194). Ο βαθμός εκπροσώπησης των ελληνικών αλιευτικών συλλόγων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο και σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς ανέρχεται μόλις στο 3,45%, αλλά η ύπαρξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ήταν γνωστή σε 21,14% των αλιευτικών συλλόγων που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι αλιείς μέλη των αλιευτικών συλλόγων που γνώριζαν την ύπαρξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ανέρχονται στο 19,88% επί του συνόλου αυτών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (178).

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας, το οποίο αφορά τους αλιείς μικρής κλίμακας και στις τρεις χώρες, είναι το γεγονός ότι παρόλο που το 80,68% δεν γνώριζε την ύπαρξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Μεσόγειο, πιστεύει κατά 67,87% ότι με τις παρεμβάσεις του Συμβουλίου αυτού μπορούν να βελτιωθούν τα τεχνικά μέτρα για την αλιεία μικρής κλίμακας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο διαδικτυακό τόπο του έργου. Η εταιρεία APC sa ευχαριστεί τους αλιευτικούς συλλόγους και τα μέλη τους που συμμετείχαν στην έρευνα, τη Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας καθώς και τα Τμήματα Αλιείας σε όλη την Ελλάδα, που υποστήριξαν το έργο.

Eκδόθηκε η πρώτη (1η) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 4.2 /δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συγκεκριμένα, καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)».

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.

δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Ο κατώτατος και ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός για την συγκεκριμένη δράση είναι 600.000€ και 5.000.000€ αντίστοιχα.

Για να συζητήσουμε τη δική σας επενδυτική πρόταση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Με πρόσφατο νόμο (4467/ΦΕΚ 56Α/13.4.2017) ρυθμίστηκε επιτέλους ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ίδρυση εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και την απόσταση αυτών από αρχαιολογικούς χώρους. Με την υπαγωγή των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών στις «Λοιπές επιτρεπτές επεμβάσεις» του πρωτογενή τομέα και την αφαίρεσή τους από τις «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις», ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών εκτός από τις δασικές εγκαταστάσεις και σε δάση και ανεξάρτητα από την απόστασή τους από αρχαιολογικούς χώρους.

 

Η APC s.a. οφείλει να επισημάνει ότι η μη πρόβλεψη του νόμου για ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης και πιθανά συσκευασίας αλιευτικών προϊόντων (προβλέπει μόνο γεωργικά) στις «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις», ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς απαιτούν έκδοση άδειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης (πρ. Βιομηχανίας).

Προσκεκλημένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γεν. Δ/νση Θάλασσας και Αλιείας, ο Πρόεδρος της APC s.a. Νίκος Αναγνόπουλος έλαβε μέρος στην Υπουργική Διάσκεψη για την αλιεία στη Μεσόγειο (MEDFISH 4EVER) που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις
29-30 Μαρτίου.

 

Στη διάρκεια των εργασιών δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση συνεργασιών σε θέματα ανάπτυξης της αλιείας με έμφαση στην παράκτια αλιεία.

Η APC sa στα πλαίσια του διαλόγου για το σύστημα που θα ισχύει μετά την ίδρυση ΠΟΑΥ  με σκοπό την ίδρυση νέων μονάδων εντός αυτών, απέστειλε επιστολή στο ΥΠΑΑΤ στην οποία προτείνει κριτήρια επιλογής (με υπολογισμό μορίων) με βαρύτητα κυρίως στην οικονομική φερεγγυότητα του φορέα, το μέγεθος και τη μορφή της επιχείρησης και την εμπειρία / τεχνογνωσία της.

 

Αναλυτικά η πρόταση της APC sa στο συνημένο αρχείο.

 

 Με επιτυχία έγινε η κοπή της πίτας της Εταιρίας για την καινούργια χρονιά 2017.

Στον τυχερό Αλέξανδρο όλοι ευχήθηκαν καλή ξεκούραση στο ταξίδι που κέρδισε.

 

Με πρόσφατη νομοθεσία δίνονται νέες δυνατότητες επενδύσεων στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων που συμβάλλουν στην αποδοτικότητά τους και στη μείωση του κόστους ενέργειας, που αποτελεί σημαντικό και αυξανόμενο μέρος του λειτουργικού κόστους αυτών. 

Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργήσουν ως «αυτοπαραγωγός ενέργειας», καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών (Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας ΑΠΕ) σε μονάδες παραγωγικές, εμπορικές, αποθηκευτικές κ.α. που συνδέονται με το Δίκτυο. Με την ολοκλήρωση της νομοθεσίας πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα του λεγόμενου «net metering», δηλαδή της κάλυψης των ιδίων αναγκών με τη διαδικασία του συμψηφισμού ενέργειας μέσω Δικτύου (ό,τι ενέργεια παράγεται δηλαδή από τις ΑΠΕ στις μονάδες να συμψηφίζεται στο λογαριασμό ρεύματος που πληρώνει η  επιχείρηση). Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται σε 20KWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης εάν υπερβαίνει αυτό το όριο, με ταβάνι τα 500 KWp.

Όποια επιχείρηση επιθυμεί την εξέταση ανάπτυξης μονάδας φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ανεμογεννητριών μέσω «net metering», μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τις δυνατότητες υπαγωγής της σε ένα τέτοιο Πρόγραμμα, το οποίο ενισχύεται οικονομικά μέσω αναπτυξιακού νόμου, είτε ΕΣΠΑ.

 

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι