• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Η APC (Ελλάδα) σε συνεργασία με την CLS (Γαλλία) και την ECR (Μαυριτανία) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι το πρόγραμμα STARFISH 4.0 επιλέχθηκε ως ένα από τα 26 έργα αειφόρου ανάπτυξης που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το STARFISH 4.0 είναι ένα διετές πρόγραμμα (2020-2021), το οποίο θα παρουσιάσει μία αυτόνομη συνδεδεμένη συσκευή και ψηφιακές εφαρμογές με σκοπό να βελτιώσει την ασφάλεια των αλιέων μικρής κλίμακας και την αειφόρο διαχείριση, στα πλαίσια της «Μπλε Οικονομίας».

Στα πλαίσια του STARFISH 4.0 θα γίνει δοκιμαστική επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος για τη μικρή παράκτια αλιεία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας στη θάλασσα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να τελειοποιηθεί το προϊόν μέσω της κριτικής και σχολίων των χρηστών. Η υλοποίηση του νέου αυτού συστήματος θα υποστηρίξει τους αλιείς σε θέματα ασφαλείας, στην ανάπτυξη νέων πρακτικών και τεχνολογιών και θα προωθήσει ένα πνεύμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αλιευτικής πολιτικής. Οι παράκτιοι αλιείς και οι επιστήμονες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες θα αποτελέσουν πολύ σημαντικά εργαλεία στην εργασία τους, αλλά και στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη αειφόρο διαχείριση των αποθεμάτων. Το σύστημα ΝΕΜΟ περιλαμβάνει έναν ανθεκτικό, χαμηλού κόστους αναμεταδότη VMS με δορυφορική σύνδεση, μια πλατφόρμα λογισμικού Big Data και κινητές εφαρμογές για αλιείς.

100 αλιείς από την Ελλάδα και 50 αλιείς από τη Μαυριτανία θα συμμετάσχουν σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα για 18 μήνες προκειμένου να δοκιμαστεί η συσκευή και οι εφαρμογές της στη θάλασσα. Τα σχόλια των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν μέσω διαφόρων ερωτηματολογίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση και τελειοποίηση του προϊόντος. Καθώς το προϊόν αυτό περιλαμβάνει επίσης κινητές εφαρμογές που απευθύνονται σε οικογένειες αλιέων, πλοιοκτήτες, εμπόρους και αρχές, θα ερωτηθούν και αυτοί οι ενδιαφερόμενοι.

 

Επιτέλους και μετά από επταετή σχεδόν προσπάθεια της APC s.a., σας γνωρίζουμε ότι υπογράφηκε εγκύκλιος του ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ/121639/7242/20.12.2019) με την οποία οριστικά καθορίζεται ενιαίος τρόπος παρακολούθησης παραμέτρων παρακολούθησης (monitoring) περιβαλλοντικής κατάστασης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας.


Εντός τριμήνου, ήτοι μέχρι 20.3.2020 οι φορείς των μονάδων οφείλουν να τροποποιήσουν το εφαρμοζόμενο (βάσει της κάθε ΑΕΠΟ) «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» (monitoring), σύμφωνα με τους συνημμένους στην εγκύκλιο Πίνακες, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τόσο την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, όσο και την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Παράλληλα και μετά την αίτηση τροποποίησης, οι έλεγχοι των μονάδων θα γίνονται με βάση την εγκύκλιο αυτή.

Η APC sa με χαρά ανακοινώνει την συμμετοχή της σε ένα απο τα 26 προγράμματα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Πρόσκλησης "Blue Economy call - EMFF Work Programme 2018" του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

 

Το πρόγραμμα "Demonstration of an autonomous connected device and digital tools for safety of artisanal fishermen and sustainable management of small-scale fisheries​" - STARFISH, αφορά την δημιουργία και προώθηση καινοτόμου συσκευής για τα σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας, που στόχο έχει την παροχή ασφάλειας και ενημέρωσης στου ψαράδες.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πιλοτικές περιόδους δοκιμής της συσκευής στην Ελλάδα και στην Μαυριτανία.

 

Συντονιστής του έργου είναι η Γαλλική CLS-Collecte Localisation Satellites, ενώ συμμετέχει και η εταιρεία ECR απο την Μαυριτανία.

Με διάταξη του ν. 4638/2019 (ΦΕΚ 181 Α / 18.11.2019) άρθρο 14 δόθηκε παράταση της προθεσμίας για τον καθορισμό των Π.Ο.Α.Υ., δηλαδή την έκδοση των σχετικών Π.Δ. μέχρι την 04.11.2021.

 

Παρακάτω παρατίθεται το άρθρο σε αρχείο pdf.

 

Ο πρώτος οδηγός που περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία για την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι γεγονός.

 

Ο οδηγός συντάχθηκε από την APC ADVANCED PLANNING – CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. για λογαριασμό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος ARIEL Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic – Ionian macroregion.

 

Την επιμέλεια του κειμένου είχε ο Δημήτρης Κωστακόπουλος.

 

Ο οδηγός στοχεύει να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους υδατοκαλλιεργητές και κάθε ενδιαφερόμενο.

Η APC s.a., μετά την ανάληψη του ρόλου του τεχνικού συμβούλου της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛ.Ο.Π.Υ.) για το πρώτο Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας (Σ.Π.Ε.) 2018 – 2019, ανέλαβε την εκπόνηση και παρακολούθηση της υλοποίησης και του νέου Σ.Π.Ε. 2020 – 2021.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σειρά δράσεων για την προβολή των ελληνικών ψαριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας (Fish from Greece), ύψους πλέον των 7.000.000 €.

Δόθηκε παράταση υποβολής προτάσεων στις Προσκλήσεις των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4  "Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέγεια", καθώς και στο Μέτρο 3.4.4. "Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέγειας" του ΕΠΑλΘ 2014-2020. 

Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στα εν λόγω Μέτρα ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2020.

 

 

Μια βιωματική ιστορία του Ν. Αναγνόπουλου, προέδρου της APC s.a., με τίτλο «Κάτι που μένει…» περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Συνομιλίες με το πιο σιωπηλό πλάσμα του κόσμου» που επιμελήθηκε ο Γιάννης Πάσχος.

 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens voice books.

Η APC s.a. υπέγραψε σύμφωνα συνεργασίας τόσο με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), όσο και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος ARIEL (ADRION INTERREG) που αφορά την ενίσχυση της δικτύωσης και συνεργασίας σε χώρες της Αδριατικής-Ιονίου στους τομείς της μικρής παράκτιας αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η APC θα οργανώσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό (training kits) και να υποστηρίξει την δημιουργία clusters. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η APC A.E. συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)» που έχει αναλάβει η εταιρία «ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε.» από το ΥΠΕΝ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου η APC A.E. είναι υπεύθυνη για τα αντικείμενα της υδρολογίας και ποιότητας των υδάτων, των ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών των παράκτιων υδάτων, καθώς και του συνόλου των ειδών ιχθυοπανίδας, θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και θαλάσσιων ειδών που απαντώνται στις περιοχές μελέτης.

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι