• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Η APC s.a. υπέγραψε σύμφωνα συνεργασίας τόσο με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), όσο και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος ARIEL (ADRION INTERREG) που αφορά την ενίσχυση της δικτύωσης και συνεργασίας σε χώρες της Αδριατικής-Ιονίου στους τομείς της μικρής παράκτιας αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η APC θα οργανώσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό (training kits) και να υποστηρίξει την δημιουργία clusters. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η APC A.E. συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής)» που έχει αναλάβει η εταιρία «ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε.» από το ΥΠΕΝ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου η APC A.E. είναι υπεύθυνη για τα αντικείμενα της υδρολογίας και ποιότητας των υδάτων, των ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών των παράκτιων υδάτων, καθώς και του συνόλου των ειδών ιχθυοπανίδας, θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και θαλάσσιων ειδών που απαντώνται στις περιοχές μελέτης.

 

Δημοσιεύθηκε στο agronews.gr στις 24/7/2019 άρθρο του Προέδρου της APC sa Νίκου Αναγνόπουλου με τίτλο " Απο τα (μη)λόγια στα έργα; " 

 

Μπορείτε να δείτε το άρθρο στο: https://www.agronews.gr/apopseis/gnomes/178035/apo-ta-milogia-sta-erga/?fbclid=IwAR1Edfi2qJIOFpq2cZqNBcoOfxMBciL_msEp9GHcjb8HceyuBB8d1m64aMM

 

 

Εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις (2η) για επενδύσεις που αφορούν σχέδια για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη ή πρόκειται να εισέλθουν στον τομέα α) της υδατοκαλλιέργειας και της τυποποίησης των προϊόντων τους και β) της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020.

Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθούν οικονομικά μέσω επιδότησης παγίων επενδυτικά σχέδια (α) για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων πάχυνσης, ιχθυογεννητικών σταθμών, συσκευαστηρίων ιχθυοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας και (β) για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης, όλων των μορφών προϊόντων συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων ορίστηκε το διάστημα 2.9.2019 – 15.11.2019. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23.3.2018.

Στα πλαίσια της προηγούμενης (1ης) πρόσκλησης των παραπάνω μέτρων του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 η APC s.a. υπέβαλλε 53 σχέδια υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, ύψους 43 εκατ. ευρώ περίπου, με ποσοστό επιτυχίας άνω του 96% και ποσοστό έγκρισης δαπανών εγκεκριμένων σχεδίων άνω του 88%.

Για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε το συντομότερο μαζί μας καθώς η αξιολόγηση των προϋποθέσεων ένταξης και η έγκαιρη σύνταξη και υποβολή φακέλου, είναι κομβικό σημείο επιτυχίας.

 

Ο Πρόεδρος της APC sa Νίκος Αναγνόπουλος συμμετείχε στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στη Χίο.

Στην παρέμβαση του επεσήμανε ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε το 2018, οι στόχοι του Προγράμματος για το 2019 απαιτούν ενεργοποίηση και νέων μέτρων-δράσεων καθώς και εντατικοποίηση των διαδικασιών πληρωμής επενδυτικών έργων για να μην υπάρξει απώλεια πόρων. Παράλληλα πρότεινε να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 για ανάπτυξη του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Λήγει στις 15.6.2019 η προθεσμία που έδινε τη δυνατότητα ανάρτησης τιμολογίων πώλησης χωρίς επιβολή προστίμων, ενώ από την επομένη η ανάρτηση πρέπει να γίνεται εντός 25 ημερών από την έκδοσή τους, διαφορετικά θα επιβάλλονται σημαντικά πρόστιμα. Έτσι τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι Υ.Α. 64/18464/30.01.2019 και 65/18469/30.01.2019 του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων.

 

Δελτίο Τύπου 14.5.2019

 

Έργο που αφορά την ανάπτυξη μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσινών ψαριών στη Fujairah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέλαβε η APC s.a.

 

Δελτίο Τύπου 10.5.2019

 

Η APC s.a. ανέλαβε από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιεργειών (ΕΛΟΠΥ) την εκπόνηση φακέλου για χρηματοδότηση του πρώτου Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) της Οργάνωσης για την περίοδο 2018 – 2019 στα πλαίσια του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020.

 

Η ανάθεση του Έργου αποδεικνύει την αναγνώριση της ειδικής και σε βάθος γνώσης και εμπειρίας της APC s.a. σε θέματα των υδατοκαλλιεργειών και ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη των σχεδίων της ΕΛΟΠΥ για ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις αγορές και την καθιέρωση ελληνικού brandname (Fish from Greece).

 

Δελτίο Τύπου 6.5.2019

 

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 3η Μαΐου η συνάντηση ομάδας ειδικών της Ε.Ε. για τη Θαλάσσια Γνώση.

 

Στόχος είναι η συγκέντρωση στη βάση δεδομένων EMODnet, η επεξεργασία και η παροχή στοιχείων, ιδιαίτερα στους χρήστες θαλάσσιου χώρου που αφορούν όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Ε.Ε. σχετικά με τη βαθυμετρία, τον πυθμένα, φυσικοχημικές και βιολογικές παραμέτρους και τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

 

Εκ μέρους του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών ο Ν. Αναγνόπουλος παρουσίασε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, ζήτησε τα Υπουργεία και τα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα των κρατών – μελών να θέσουν στη διάθεση των υδατοκαλλιεργητών όλη την υπάρχουσα γνώση και πρότεινε να υπάρξει διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα του κλάδου, ώστε να εγκαθιδρυθεί μια αμοιβαία επωφελής συνεργασία.

 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4607 στο ΦΕΚ 65 Α/24.4.2019 στον οποίο περιέχονται νέες διατάξεις για τον αιγιαλό και την παραλία, σε τροποποίηση του ν.2971/2001.

 

Ειδικότερα, με τα άρθρα 33 και 34 αυτού προβλέπεται για τις υδατοκαλλιέργειες (συνοδές εγκαταστάσεις):

 

  • παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών, για την εξυπηρέτηση μονάδων (προβλήτες, κ.λπ.), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 121 και του ν. 4495/2017 ή της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 και έχουν κατασκευασθεί πριν την 28.7.2011.

  • αναστολή έκδοσης και εκτέλεσης Π.Δ.Α. και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και έκδοση Π.Κ.Α. Αυθαίρετης χρήσης, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο αρθ. 121 του ν. 4495/2017, και για την περίοδο μετά την ημερομηνία υποβολής.

  • διευκολύνεται η διαδικασία για τη δημιουργία νέων (παραχώρηση για εκτέλεση έργων).

 

Καθώς με το νέο νόμο τίθενται προθεσμίες για την προσαρμογή στις νέες διατάξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας για συζήτηση και προώθηση τυχόν αιτήματός σας.

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι