• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Δελτίο Τύπου 10.5.2019

 

Η APC s.a. ανέλαβε από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιεργειών (ΕΛΟΠΥ) την εκπόνηση φακέλου για χρηματοδότηση του πρώτου Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) της Οργάνωσης για την περίοδο 2018 – 2019 στα πλαίσια του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020.

 

Η ανάθεση του Έργου αποδεικνύει την αναγνώριση της ειδικής και σε βάθος γνώσης και εμπειρίας της APC s.a. σε θέματα των υδατοκαλλιεργειών και ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη των σχεδίων της ΕΛΟΠΥ για ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις αγορές και την καθιέρωση ελληνικού brandname (Fish from Greece).

 

Δελτίο Τύπου 6.5.2019

 

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 3η Μαΐου η συνάντηση ομάδας ειδικών της Ε.Ε. για τη Θαλάσσια Γνώση.

 

Στόχος είναι η συγκέντρωση στη βάση δεδομένων EMODnet, η επεξεργασία και η παροχή στοιχείων, ιδιαίτερα στους χρήστες θαλάσσιου χώρου που αφορούν όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Ε.Ε. σχετικά με τη βαθυμετρία, τον πυθμένα, φυσικοχημικές και βιολογικές παραμέτρους και τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

 

Εκ μέρους του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών ο Ν. Αναγνόπουλος παρουσίασε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, ζήτησε τα Υπουργεία και τα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα των κρατών – μελών να θέσουν στη διάθεση των υδατοκαλλιεργητών όλη την υπάρχουσα γνώση και πρότεινε να υπάρξει διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα του κλάδου, ώστε να εγκαθιδρυθεί μια αμοιβαία επωφελής συνεργασία.

 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4607 στο ΦΕΚ 65 Α/24.4.2019 στον οποίο περιέχονται νέες διατάξεις για τον αιγιαλό και την παραλία, σε τροποποίηση του ν.2971/2001.

 

Ειδικότερα, με τα άρθρα 33 και 34 αυτού προβλέπεται για τις υδατοκαλλιέργειες (συνοδές εγκαταστάσεις):

 

  • παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών, για την εξυπηρέτηση μονάδων (προβλήτες, κ.λπ.), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 121 και του ν. 4495/2017 ή της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 και έχουν κατασκευασθεί πριν την 28.7.2011.

  • αναστολή έκδοσης και εκτέλεσης Π.Δ.Α. και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και έκδοση Π.Κ.Α. Αυθαίρετης χρήσης, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο αρθ. 121 του ν. 4495/2017, και για την περίοδο μετά την ημερομηνία υποβολής.

  • διευκολύνεται η διαδικασία για τη δημιουργία νέων (παραχώρηση για εκτέλεση έργων).

 

Καθώς με το νέο νόμο τίθενται προθεσμίες για την προσαρμογή στις νέες διατάξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας για συζήτηση και προώθηση τυχόν αιτήματός σας.

 

Στο τεύχος Μαρτίου 2019 του ειδικού περιοδικού «ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ» δημοσιεύθηκε άρθρο του Προέδρου της APC s.a. Νίκου Αναγνόπουλου, που αφορά τις προσπάθειες ορισμένων φορέων να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των θαλασσών στην Ελλάδα υπό τον μανδύα των Προστατευόμενων Περιοχών Αλιείας.

Το άρθρο ακολουθεί: 

 

 

Θάλασσες: Ποιος θα μας σώσει

από τους «προστάτες» τους

 

Υπάρχει μια παροιμία που μου αρέσει:

«εκεί που κρέμαγαν οι καπεταναίοι τ’ άρματα,

κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια»

 

 

Σκέφτηκα αυτή την παροιμία, όταν διάβασα στο έγκριτο περιοδικό σας, άρθρο της Μ. Δαμανάκη σχετικά με τις Ανοικτές Θάλασσες, που εμπεριέχει βέβαια απόψεις και προτάσεις της για την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου και τη διαχείριση των ωκεανών.

 

Στέκομαι ιδιαίτερα στο σημείο του άρθρου «Το κλειδί για να αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο πλούτο, είναι η καλύτερη κατανόηση του τόπου και του τρόπου με τον οποίο αυτός παράγεται και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την επένδυση σε αυτά τα οικοσυστήματα. Όπως έκανε η Nature Conservancy υπογράφοντας με την κυβέρνηση των Σεϋχελλών συμφωνία για την ανταλλαγή του χρέους της χώρας με αντάλλαγμα τη δημιουργία θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού σε ολόκληρη την ΑΟΖ και τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στον Ινδικό Ωκεανό. Φαντάζεστε πόσο σημαντικά θα είναι τα οφέλη αν επεκταθούν αυτές οι προστατευτικές δράσεις στην Ανοικτή Θάλασσα; Στο 50% του πλανήτη;

 

Είναι λοιπόν προς το συμφέρον κάθε έθνους – ακόμη και των ηπειρωτικών κρατών – να στηρίξουν ένα σύστημα ισχυρής Διεθνούς Διακυβέρνησης για την Ανοικτή Θάλασσα

 

Αλήθεια, ποίος περίμενε από ένα προβεβλημένο ιστορικό στέλεχος της ελληνικής Αριστεράς, μια Κοινοτική Επίτροπο Αλιείας και νυν σημαίνον στέλεχος μιας αμφιλεγόμενης μεγάλης περιβαλλοντικής οργάνωσης, να προπαγανδίζει ανερυθρίαστα το ξεπούλημα της εθνικής κυριαρχίας κρατών με ιδιωτικοποίηση των θαλασσών τους έναντι του χρέους, όταν το ίδιο παληότερα θα βροντοφώναζε ενάντια στον οικονομικό ιμπεριαλισμό;

 

Και μη βιαστεί να πει κάποιος ότι αυτά αφορούν τις μακρινές Σεϋχέλλες ή άλλα μικρά κράτη του Ινδικού και του Ειρηνικού.

 

Στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια εξυφαίνεται συστηματικά ένα πλέγμα κινήσεων και πρωτοβουλιών που καθοδηγούνται από την εν λόγω κυρία και τον γυιό του αλήστου μνήμης J. – Y. Cousteau για την ανακήρυξη Εθνικών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών Αλιείας στο Αιγαίο και όχι μόνο.

 

Τελευταίο παράδειγμα η περιοχή Κυκλάδων και ιδιαίτερα της Σαντορίνης. Με προκάλυμμα μια τεχνική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ και όχημα το Σύλλογο Θαλάσσιας Προστατευόμενης περιοχής «Θηραϊκή θάλασσα», επιδιώκεται να «κλείσει» η νοτιο/δυτική πλευρά της Σαντορίνης.

 

Μια περιοχή με ασήμαντα αλιευτικά αποθέματα και αλιευτική δραστηριότητα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο οικοσύστημα ή λιβάδια Posidonia, δηλ. μια περιοχή που δεν συγκεντρώνει τα στοιχεία εκείνα, που σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) 1967/2006 για τον καθορισμό Προστατευόμενης Περιοχής Αλιείας λαμβάνονται υπόψη οι επιβλαβείς επιπτώσεις της αλιείας, οι οποίες επιβάλουν λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία της αναπαραγωγής ή του θαλάσσιου οικοσυστήματος γενικότερα. Δεδομένου ότι η λήψη μέτρων, τα οποία – πέραν της περιβαλλοντικής –έχουν οικονομική και κοινωνική διάσταση, θα πρέπει να στηρίζεται και σε συγκριτικά επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα συνηγορούν τόσο στην μόνιμη απαγόρευση κάθε μορφής αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και στην επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής.

 

Άρα, ποιά η σκοπιμότητα; Σίγουρα όχι η διασφάλιση του περιβάλλοντος, σίγουρα όχι το συμφέρον των επαγγελματιών ψαράδων.

 

Ο Δήμος Σαντορίνης και οι ψαράδες της περιοχής, ας εμβαθύνουν στα πραγματικά γεγονότα και ας αναζητούν τις μύχιες επιδιώξεις των αυτόκλητών «προστατών» της θάλασσας. Συμφωνούν άραγε με το πέρασμα της διαχείρισης της θάλασσας από τις εθνικές δημόσιες αρχές σε ιδιωτικούς φορείς;

 

Καθώς τελευταία παρατηρείται μια κινητικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κάποιοι πιέζουν την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες καθώς ίσως οραματίζονται «λύσεις» στο πνεύμα τύπου «Συμφωνίας των Πρεσπών» στο Αιγαίο, ο προβληματισμός εντείνεται.

Μπορεί κάποιος να πει ότι η παροιμία που σκέφτηκα δεν ταιριάζει στην Μ. Δαμανάκη, το «πιο ακριβοπληρωμένο μικρόφωνο» της πρόσφατης ελληνικής πολιτικής σκηνής, κατά ορισμένους, και να ισχύει το «στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα», όμως μια τέτοια σωτηρία δεν την θέλουν όσοι σέβονται ουσιαστικά και στηρίζουν με επιστημονικά δεδομένα την αειφόρο ανάπτυξη και τη διαχείριση των ελληνικών θαλασσών, τέτοιες λύσεις δεν αξίζει η χώρα μας.

 

 

Μετά την ψήφιση του ν. 4492/2017 και την τροποποίηση αυτού με το ν. 4587/2018 για την εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλιεύματα, εκδόθηκε η Υ.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 80/26402 (ΦΕΚ 453Β/15.02.2019), η οποία καθορίζει τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων στην Ψηφιακή Εφαρμογή – Υπηρεσία που λειτουργεί και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195 Β’ /31.1.2019 τροποποίηση της Υ.Α. για τους όρους και προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων υπεκμίσθωσης μονάδων πάχυνσης υδατοκαλλιεργειών.

Σύμφωνα με αυτή αποσαφηνίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή τέτοιων περιπτώσεων στις διατάξεις του νόμου, ενώ ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων προσαρμογής για υφιστάμενες συμβάσεις υπεκμίσθωσης η 30.4.2019.

 

Μετά από πολυετή προσπάθεια, στην οποία καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η APC s.a., η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ προχώρησε στον καθορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με στόχο την προστασία και διατήρηση της κατάστασης των υδάτινων συστημάτων. Αυτές περιγράφονται σε Πίνακες του Αναλυτικού Κειμένου Τεκμηρίωσης «Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κόστους τους σε σχέση με την αποδοτικότητά τους» της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

 

Με τη ρύθμιση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την ενιαία, σε επίπεδο χώρας, τήρηση στοιχείων περιβαλλοντικής κατάστασης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και τις υπό ίδρυση ΠΟΑΥ, εργαλείο αναγκαίο τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1333/153983/8-11-2018 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5158/2018.

 

Εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

 

  • Στις περιπτώσεις ξένων ή τοπικά απόντων ειδών, τα οποία διατηρούνται σε κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου η αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας να εκδώσουν την προβλεπόμενη βεβαίωση κλειστής εγκατάστασης, η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ορισμού της κλειστής εγκατάστασης και γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της δραστηριότητας.

 

  • Οι υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας στις οποίες εκτρέφονται ξένα ή απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη και οι οποίες λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη στην εν λόγω ΥΑ άδεια μετακίνησης, οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της παρούσας εντός 6 μηνών από την έκδοση αυτής, υποβάλλοντας στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας σχετική αίτηση.

Επίσης, τυχόν άδειες για την εισαγωγή ξένων ειδών που είχαν χορηγηθεί πριν την έκδοση του Καν(ΕΚ) 708/2007 δεν ισχύουν και οι φορείς οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι άδειες μετακίνησης έχουν ισχύ για επτά (7) έτη, για πολλαπλές μετακινήσεις που αναφέρονται στο ίδιο είδος, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

  • Τέλος, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων/ανάκληση αδειών σε όσους δεν τηρούν τις διατάξεις αυτής και των σχετικών Ενωσιακών κανονισμών (άρθρο 10).

 

Με τον ν. «Θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού και λοιπές διατάξεις» ψηφίστηκε τροπολογία του άρθρου 27 παρ.1 του ν. 4282/2014 με την οποία παρατείνεται κατά δύο έτη, ήτοι μέχρι 31.8.2020, η προθεσμία για την προσαρμογή στις διατάξεις του νόμου αυτού αποκλειστικά για τις μονάδες που είχε υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι την 29.8.2018.

 

Ο Πρόεδρος και στελέχη της APC sa συμμετείχαν στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.Αλ.Θ 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την 27η Νοεμβρίου.

Σε παρέμβαση του Νίκου Αναγνόπουλου ως τεχνικός σύμβουλος της ΠΑΝΕΜΜΙ στο θέμα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, τόνισε ότι το νέο πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό από το ισχύον, απαιτεί σοβαρές προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου δράσεων και ειδικότερα για τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να γίνει έντονη προσπάθεια της Ελληνικής Διοίκησης για τη διατήρηση της δυνατότητας χορήγησης άμεσων ενισχύσεων (επιδότηση) στις παραγωγικές επενδύσεις του κλάδου και όχι μόνο χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (επιδότηση επιτοκίου δανείων, εγγυήσεις κλπ).

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι