• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Το Υπουργείο Οικονομικών δημιούργησε την πλατφόρμα «myBusinessSupport” για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής που θα είναι επιστρεπτέα εντός 5ετίας σε πλητόμμενες επιχειρήσεις απο τον COVID-19.

Το μέτρο αφορά όλους τους κλάδους (και την υδατοκαλλιέργεια για ποσά έως 120.000€) και επιχειρήσεις που απασχολούν έως 500 άτομα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν συγκεκριμένα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης βάσει της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι 10.4.2020.

 

Βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις εξ’ αιτίας του COVID-19 και το πλήγμα για τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι οδυνηρό.

Σοβαρές δυσκολίες στην παραγωγική διαδικασία, κατάρρευση των εξαγωγών, δρααστική μείωση της εγχώριας ζήτησης αλιευτικών προϊόντων.

Στην προσπάθεια αναζήτησης μέσων και διαδικασιών για τη στήριξη των επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η APC sa με τη μακρόχρονη εμπειρία της προτείνει-πλέον των γενικών μέτρων στήριξης επιχειρήσεων- και τα παρακάτω:

Κύρια κατεύθυνση πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν ενεργοποίηση μέτρων και δράσεων του ΕΠΑλΘ, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης ενωσιακών πόρων (και όχι αμιγώς εθνικών, όπως ο κανόνας de minimis) δεδομένου ότι και η απορρόφητικότητα του προγράμματος είναι μέχρι σήμερα χαμηλή, άρα υπάρχουν σημαντικοί πόροι διαθέσιμοι. Αν αξιοποιηθούν οι αποφάσεις των πρόσφατων συμβουλίων υπουργών αλιείας της ΕΕ που δίνουν κατευθύνσεις για βελτιώσεις των άρθρων του Καν. (ΕΕ) 508/2014 με άρση επι μέρους εσωτερικών προαπαιτούμενων και περιορισμών, αλλά και απλοποιημένη διαδικασία εσωτερικών μετακινήσεων πιστώσεων μεταξύ μέτρων του προγράμματος, είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν (ή ενισχυθούν) τα παρακάτω μέτρα.

(Α) ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

  1. Άμεση τροποποίηση και έγκριση του ΣΠΕ 2020-2021 της ΕΛΟΠΥ ως προς το έτος 2020 με ενίσχυση δράσεων προώθησης με δωρεάν διανομή προϊόντων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας σε αστικά κέντρα της χώρας. Τούτο απαιτεί άρση εσωτερικών περιορισμών του αρ. 66 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και της σχετικής πρόσκλησης ως προς το μέγιστο ποσοστό του προϋπολογισμού ΣΠΕ, την ιδία συμμετοχή (μηδενισμός) ως προς την συγκεκριμένη δράση, την ύπαρξη εγκεκριμένης ετήσιας έκθεσης, τη χορήγηση προκαταβολής με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κλπ.
  2. Χρηματοδοτική στήριξη των κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ υδατοκαλλιέγειας με τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 1301/2013 και η οποία μπορεί να έχει τη μορφή είτε απευθείας χορήγησης ενίσχυσης είτε μέσω χρηματοδοτικού μέσου (εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε δάνειο, επιδότηση επιτοκίου) για ποσό μέχρι 120.000 € ανα επιχείρηση (σύμφωνα με τον κανόνα de minimis).
  3. Χορήγηση ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis με απευθείας ενίσχυση μπορεί να εφαρμοσθεί στις οστρακοκαλλιέργειες και ενδεχόμενα τις εκτατικές υδατοκαλλιέργειες (λιμνοθάλασσες).

4 Η εφαρμογή των ενισχύσεων μεταφοράς (μηχανισμός μεταποίησης και αποθεματοποίησης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας) ως δίχτυ ασφαλείας στη διαμορφούμενη κατάσταση των αγορών, αλλά και για την ορθή διαχείριση των μονάδων ενόψει της νέας παραγωγικής περιόδου τους επόμενους μήνες, μπορεί να επιχειρηθεί παρά, την έλλειψη εμπειρίας (και σε επίπεδο ΕΕ) σε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

  1. Απλοποίηση των διαδικασιών για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων Υδατοκαλλιέργειας και Μεταποίησης στα πλαίσια του ΕΠΑλΘ 2014-2020 με κατάλληλη τροποποίηση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και Προσκλήσεων. Ήδη η APC sa επεξεργάστηκε και υπέβαλε στα συλλογικά όργανα των ιχθυοκαλλιεργητών σχετικό κείμενο τροποποίησης.

(Β) ΑΛΙΕΙΑ

Η ενεργοποίηση του αρ. 33 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 θεωρούμε ότι είναι η πλέον ρεαλιστική λύση για τα προβλήματα του ελληνικού αλιευτικού στόλου. Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη Ο.Π. δυσχεραίνει την εφαρμογή του, είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί το μέτρο της προσωρινής παύσης. Εννοείται ότι απαιτείται η άρση εσωτερικών περιορισμών του μέτρου (προσθήκη των περιπτώσεων έκτακτων κρίσεων, όπως ο COVID-19, μέγιστο χρονικό διάστημα κ.α.). Για τον καθορισμό του ύψους  των ενισχύσεων έχει εκπονηθεί απο την APC sa σχετική εμπειρογνωμοσύνη για την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ενεργοποίηση του μέτρου.

Τo μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί – εθελοντικά- σε όλα τα σκάφη παράκτιας αλιείας, ενώ για τα σκάφη μέσης αλιείας (γριγρι και μηχανότρατες) μπορεί να εφαρμοσθεί με παράλληλη εναλλαγή (rotation) των αλιευτικών σκαφών αυτής της κατηγορίας ανα λιμένα (π.χ. το 1/3 κάθε ημέρα) προκειμένου να μη διακοπεί και ο εφοδιασμός της αγοράς με νωπά αλιεύματα που θα εξασφαλίζουν λογικές τιμές (σήμερα έχουν καταρεύσει).

Στην παρούσα συγκυρία απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης, των συλλογικών φορέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και όσων έχουν τη γνώση και την εμπειρία των θεμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η κρίση του COVID-19 να μην τραυματίσει θανάσιμα ένα κλάδο που πέραν της οικονομικής, έχει και ευρύτερη εθνική σημασία.

 

Νίκος Αναγνόπουλος

Το Σάββατο 7/3 πραγματοποιήθηκε συνάντηση παράκτιων ψαράδων στα Χανιά στην αίθουσα του Επιμελητηρίου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο  Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντ. Ροκάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Δ. Χανίων κ. Μ. Φουντουλάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Γεωργιούπολης κ. Γ. Μαυρουλης, η Προϊσταμένη της υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Χανίων κα. Λ. Ανεζάκη και ψαράδες της μικρής παράκτιας αλιείας της περιοχής.

Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα STARFISH 4.0 που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την καινοτόμα συσκευή «ΝΕΜΟ» για την μικρή παράκτια αλιεία. Στην ημερίδα οι ψαράδες ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η συσκευή σε θέματα ασφάλειας, επικοινωνίας και καταχώρησης στοιχείων για τόπους αλιείας και αλιευτική παραγωγή. Εκφράστηκαν οι προβληματισμοί για τα υπέρογκα ποσά που επιβαρύνονται για την τήρηση πολυάριθμων υποχρεώσεων, τα οποία θα αυξηθούν σε περίπτωση υιοθέτησης συστημάτων ελέγχου στη μικρή παράκτια αλιεία.

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων της παράκτιας αλιείας στη νέα Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, η ανάγκη για ενεργοποίηση μέτρων που αφορούν τη δυνατότητα χορήγησης αποζημιώσεων για απώλεια εισοδήματος από φώκιες, δελφίνια και ξενικά είδη καθώς και η δωρεάν δοκιμαστική χρήση της συσκευής «ΝΕΜΟ».

Όσοι αλιείς επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον, επικοινωνώντας με την APC Α.Ε., τηλ.2103229303, 2103229340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Θα θέλαμε τέλος να επισημάνουμε πως οι ημερομηνίες των επόμενων ενημερωτικών συναντήσεων του STARFISH 4.0 θα επανακαθοριστούν μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η χώρα αντιμετωπίζει μία έκτακτη κατάσταση λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19. Είναι προς τούτο αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσής του. 

Η APC s.a. στα πλαίσια αυτά και με στόχο την προστασία της υγείας όλων μας αποφάσισε και σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.2 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α’/11.3.2020):

Την αναστολή λειτουργίας των γραφείων της επί της οδού Μνησικλέους 2 από την 16.3.2020 μέχρι 10.4.2020 και την παροχή της εργασίας όλων των εργαζομένων της εξ’ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (και όσο κριθεί αναγκαίο) θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον ίδιο επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, ζητώντας την κατανόησή σας για τυχόν εύλογες καθυστερήσεις.

Για ό,τι έχετε ανάγκη, εξακολουθείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω e mail και θα σας εξυπηρετήσουμε.

Βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε τη γόνιμη συνεργασία μας και με τις νέες συνθήκες, ας προσπαθήσουμε με την υπεύθυνη στάση μας να ξεπεράσουμε το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει.

Το Σάββατο 22/2 πραγματοποιήθηκε συνάντηση παράκτιων ψαράδων στην Κάλυμνο στην αίθουσα του Επιμελητηρίου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιας Αλιείας – ξιφία Καλύμνου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ» κ. Ε. Κουλλιάς, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Καλύμνου κ. Ι. Ταυλάριος και ψαράδες της μικρής παράκτιας αλιείας της περιοχής.

Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα STARFISH 4.0 που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την καινοτόμα συσκευή «ΝΕΜΟ» για την μικρή παράκτια αλιεία. Στην ημερίδα οι ψαράδες ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η συσκευή σε θέματα ασφάλειας, επικοινωνίας και καταχώρησης στοιχείων για τόπους αλιείας και αλιευτική παραγωγή. Εκφράστηκαν οι προβληματισμοί για τα υπέρογκα ποσά που επιβαρύνονται για την τήρηση πολυάριθμων υποχρεώσεων, τα οποία θα αυξηθούν σε περίπτωση υιοθέτησης συστημάτων ελέγχου στη μικρή παράκτια αλιεία.

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων της παράκτιας αλιείας στη νέα Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και συμφωνήθηκε η συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη δυνατότητα χορήγησης αποζημιώσεων για απώλεια εισοδήματος από φώκιες, δελφίνια και ξενικά είδη και στη δωρεάν δοκιμαστική χρήση της συσκευής «ΝΕΜΟ».

Όσοι αλιείς επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με την APC Α.Ε., τηλ.2103229303, 2103229340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία συνάντηση παράκτιων ψαράδων στον Αστακό το Σάββατο 8/2 το απόγευμα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, η Προϊσταμένη της υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα. Αλ. Παρπούρα και ψαράδες της μικρής παράκτιας αλιείας της περιοχής.

Η ομάδα της APC μαζί με τον Benoit Albagnac απο την εταιρεία CLS, παρουσίασαν το Πρόγραμμα STARFISH 4.0 που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την καινοτόμα συσκευή «ΝΕΜΟ» για την μικρή παράκτια αλιεία. Στην ημερίδα οι ψαράδες ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η συσκευή σε θέματα ασφάλειας, επικοινωνίας και καταχώρησης στοιχείων για τόπους αλιείας και αλιευτική παραγωγή. Τέθηκαν ερωτήματα για την αυτονομία της συσκευής, την αποτελεσματικότητα και το κόστος λειτουργίας της, ενώ έγιναν προτάσεις αύξησης των δυνατοτήτων της, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες με εύλογο τίμημα.

Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων της παράκτιας αλιείας στη νέα Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και συμπληρώθηκαν δηλώσεις συμμετοχής ψαράδων για τη δωρεάν χορήγηση της συσκευής «ΝΕΜΟ».

Όσοι αλιείς επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα STARFISH, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, επικοινωνώντας με την APC Α.Ε., τηλ. 2103229303, 2103229340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο Πρόεδρος της APC sa συμμετείχε ως ομιλητής στην European Fish Mariculture Conference που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 15-16 Ιανουαρίου. 

Η εισήγηση του Ν. Άναγνόπουλου είχε θέμα "Ανάπτυξη των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στην Μεσόγειο" και συζητήθηκαν τα προβλήματα, οι τάσεις και οι προοπτικές του τομέα στις νέες συνθήκς των αγορών. 

Η APC (Ελλάδα) σε συνεργασία με την CLS (Γαλλία) και την ECR (Μαυριτανία) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι το πρόγραμμα STARFISH 4.0 επιλέχθηκε ως ένα από τα 26 έργα αειφόρου ανάπτυξης που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το STARFISH 4.0 είναι ένα διετές πρόγραμμα (2020-2021), το οποίο θα παρουσιάσει μία αυτόνομη συνδεδεμένη συσκευή και ψηφιακές εφαρμογές με σκοπό να βελτιώσει την ασφάλεια των αλιέων μικρής κλίμακας και την αειφόρο διαχείριση, στα πλαίσια της «Μπλε Οικονομίας».

Στα πλαίσια του STARFISH 4.0 θα γίνει δοκιμαστική επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος για τη μικρή παράκτια αλιεία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας στη θάλασσα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να τελειοποιηθεί το προϊόν μέσω της κριτικής και σχολίων των χρηστών. Η υλοποίηση του νέου αυτού συστήματος θα υποστηρίξει τους αλιείς σε θέματα ασφαλείας, στην ανάπτυξη νέων πρακτικών και τεχνολογιών και θα προωθήσει ένα πνεύμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αλιευτικής πολιτικής. Οι παράκτιοι αλιείς και οι επιστήμονες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες θα αποτελέσουν πολύ σημαντικά εργαλεία στην εργασία τους, αλλά και στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη αειφόρο διαχείριση των αποθεμάτων. Το σύστημα ΝΕΜΟ περιλαμβάνει έναν ανθεκτικό, χαμηλού κόστους αναμεταδότη VMS με δορυφορική σύνδεση, μια πλατφόρμα λογισμικού Big Data και κινητές εφαρμογές για αλιείς.

100 αλιείς από την Ελλάδα και 50 αλιείς από τη Μαυριτανία θα συμμετάσχουν σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα για 18 μήνες προκειμένου να δοκιμαστεί η συσκευή και οι εφαρμογές της στη θάλασσα. Τα σχόλια των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν μέσω διαφόρων ερωτηματολογίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση και τελειοποίηση του προϊόντος. Καθώς το προϊόν αυτό περιλαμβάνει επίσης κινητές εφαρμογές που απευθύνονται σε οικογένειες αλιέων, πλοιοκτήτες, εμπόρους και αρχές, θα ερωτηθούν και αυτοί οι ενδιαφερόμενοι.

 

Επιτέλους και μετά από επταετή σχεδόν προσπάθεια της APC s.a., σας γνωρίζουμε ότι υπογράφηκε εγκύκλιος του ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ/121639/7242/20.12.2019) με την οποία οριστικά καθορίζεται ενιαίος τρόπος παρακολούθησης παραμέτρων παρακολούθησης (monitoring) περιβαλλοντικής κατάστασης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας.


Εντός τριμήνου, ήτοι μέχρι 20.3.2020 οι φορείς των μονάδων οφείλουν να τροποποιήσουν το εφαρμοζόμενο (βάσει της κάθε ΑΕΠΟ) «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης» (monitoring), σύμφωνα με τους συνημμένους στην εγκύκλιο Πίνακες, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τόσο την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή, όσο και την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Παράλληλα και μετά την αίτηση τροποποίησης, οι έλεγχοι των μονάδων θα γίνονται με βάση την εγκύκλιο αυτή.

Η APC sa με χαρά ανακοινώνει την συμμετοχή της σε ένα απο τα 26 προγράμματα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Πρόσκλησης "Blue Economy call - EMFF Work Programme 2018" του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

 

Το πρόγραμμα "Demonstration of an autonomous connected device and digital tools for safety of artisanal fishermen and sustainable management of small-scale fisheries​" - STARFISH, αφορά την δημιουργία και προώθηση καινοτόμου συσκευής για τα σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας, που στόχο έχει την παροχή ασφάλειας και ενημέρωσης στου ψαράδες.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πιλοτικές περιόδους δοκιμής της συσκευής στην Ελλάδα και στην Μαυριτανία.

 

Συντονιστής του έργου είναι η Γαλλική CLS-Collecte Localisation Satellites, ενώ συμμετέχει και η εταιρεία ECR απο την Μαυριτανία.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι