• +302103229303
 • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

 Ο πρόεδρος της APC sa, Νίκος Αναγνόπουλος, συμμετείχε ως ομιλητής στη συνάντηση η οποία έγινε στην πόλη Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARIEL – Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian Macroregion» το οποίο έχει ενταχθεί στο INTERREG ADRION με κωδικό No.278

Ο Νίκος Αναγνόπουλος ανέπτυξε το θέμα «Ελλάδα: Παράκτια Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες – Πρωτοβουλίες συνεργασιών».

Στα πλαίσια του συνεδρίου HydroMedit 2018 που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, η APC sa σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων οργάνωσαν συζήτηση/στρογγυλό τραπέζι με θέμα :

«Το μέλλον της ελληνικής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Η επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021-2017»

Με διορατικότητα και τεκμηρίωση ο Πρόεδρος της εταιρίας Νίκος Αναγνόπουλος ανέλυσε τα κρίσιμα σημεία της πρότασης Κανονισμού που θα καθορίσει το μέλλον της ελληνικής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ενώ έγινε γόνιμος διάλογος με εκπροσώπους φορέων και της διοίκησης για την ανάγκη ετοιμότητας και διαμόρφωσης εθνικών θέσεων στη διαπραγμάτευση που εξελίσσεται.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 το πρότυπο ASC για τσιπούρα, λαβράκι και κρανιό.

 

Το ASC ιδρύθηκε το 2010 από τον φορέα Sustainable Trade Initiative (IDH) και το WWF Ολλανδίας. Πρόκειται για την πιστοποίηση Υπεύθυνης Υδατοκαλλιέργειας του ανεξάρτητου, διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Aquaculture Stewardship Council (ASC). Συνεργάζεται με παραγωγούς του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, μεταποιητές αλιευμάτων, εταιρείες λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης, ακαδημαϊκούς φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις καταναλωτών.

 

Οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν σαν σημείο αναφοράς την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και κατά συνέπεια την Αειφορία και το Βιώσιμο Εμπόριο. Το νέο πρότυπο είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των μεσογειακών ειδών και εστιάζει στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της δραστηριότητας μέσα από 7 αρχές (principles). Αυτές είναι:

 

 1. Συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

 2. Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

 3. Προστασία υγείας και γενετικής ακεραιότητας άγριων ιχθυοπληθυσμών

 4. Περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων 

 5. Διαχείριση ασθενειών και παρασίτων με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο

 6. Λειτουργία με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο

 7. Συνεργασία με την τοπική κοινότητα

 

Οι πρώτες επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του νέου προτύπου θα διεξάγονται από διαπιστευμένους φορείς, από τις 18 Μαρτίου 2019. H πιστοποίηση είναι ανά μονάδα εκτροφής και οι επιθεωρήσεις είναι ετήσιες (αρχική και 2 επιτηρήσεις).

 

Η APC s.a. είναι στη διάθεσή σας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο συμμόρφωσης και την προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης στις απαιτήσεις του προτύπου.

 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέθεσε μετά από διαγωνισμό στην εταιρία συμβούλων APC Α.Ε. το έργο υποστήριξης για την προετοιμασία προσκλήσεων χρηματοδότησης σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Οργανώσεων Παραγωγών ή Ενώσεων αυτών, καθώς και εμπορίας / προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

 

Έτσι, προϊόντα θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας μέσω της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιεργειών και νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσοστά ενίσχυσης 50 – 100%.

 

Η ανάθεση του έργου στην APC Α.Ε. αποτελεί επιβεβαίωση και αναγνώρισή της, σαν κορυφαία εταιρία συμβούλων στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του υδάτινου περιβάλλοντος.

 

Το έργο θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο 2018.

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίθηκε η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το «Μεταφορικό ισοδύναμο» (ΦΕΚ 3657 Β’/27.8.2018) για την περίοδο μέχρι 31.12.2018.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων νησιών – έχουν έδρα το Αγαθονήσι, την Αστυπάλαια, την Κάλυμνο, τη Λέρο, τις Οινούσσες, τη Χίο κ.α.

Μετά από παρεμβάσεις στον πίνακα των επιλέξιμων επιχειρήσεων (ΚΑΔ) έχουν υπαχθεί και οι υδατοκαλλιέργειες.

Η διαδικασία για την καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) γίνεται μέσω taxisnet. Επίσημη ιστοσελίδα: https://metaforikoisodynamo.gr/ 

 

 

Από τις 5 Ιουλίου τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή και λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.). Αυτό θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.


Στο Η.Π.Μ. θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία ενός έργου, όπως η ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, η ανανέωση ή / και τροποποίηση αυτών, ο φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, κ.ά.. Παράλληλα, θα εμπεριέχονται τα πλήρη κείμενα ΜΠΕ, σχέδια, φωτογραφίες και γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών.


Θα γίνεται συνεχής επικαιροποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική απόδοση του έργου. Σε συνδυασμό με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών θα δίνουν τη δυνατότητα διαφάνειας στην αδειοδότηση, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραβάσεων, την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων και εν τέλει θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.


Στο περιεχόμενο του Η.Π.Μ. θα έχουν δυνατότητα πλήρους πρόσβασης όλοι οι πολίτες, οι κοινωνικοί φορείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.


Εφεξής λοιπόν όλες οι διαδικασίες που άπτονται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου θα γίνονται ηλεκτρονικά.


Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικό μέσω TaxisNet, αφού αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή (πληροφορίες στο http://www.aped.gov.gr/).


Η δικτυακή πύλη του Η.Π.Μ. είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://epm.ypen.gr.


Όπως γίνεται αντιληπτό εφεξής απαιτείται εντατικότερη προσπάθεια για πλήρη και ακριβή αποτύπωση στοιχείων του έργου / δραστηριότητας της επιχείρησής σας για την αποφυγή άσκοπων κυρώσεων, τόσο στην επιχείρηση, όσο και στους μελετητές / συμβούλους.


Άμεσα πρέπει να προχωρήσετε στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, καθώς πλέον δεν θα γίνεται έντυπη υποβολή ΜΠΕ ή στοιχείων, παρά μόνο ηλεκτρονική υποβολή.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα: 210-3229303 / 210-3229340 Fax: 210-3229304 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση χρηματοδότησης που στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών, και μεσαίων επιχειρήσεων

Η δράση χρηματοδοτεί σε ύψος 50% δαπάνες που αφορούν:

 • Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές , Περιφερειακά, Servers, Εξοπλισμό Ενσύρματου και Ασύρματου Δικτύου

 • Εφαρμογές γραφείου, Antivirus, Ιστοσελίδες, E-Shop, Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων, Προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού, Εξειδικευμένα λογισμικά πουθ αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

 • Σύνδεση στο διαδίκτυο, Digital Marketing, Hosting

 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Οι δαπάνες μπορούν να φτάνουν έως 50.000€

Η εταιρείες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Η περίοδος υποβολής έχει ξεκινήσει! 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και για την προετοιμασία και κατάθεση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Ανακοινώθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027. Ο προυπολογισμός για την περίοδο αυτή προτείνεται να ανέλθει σε 6,14 δισ ευρώ (έναντι 6,4 δισ ευρώ την περίοδο 2014-2020) και θα απευθύνεται σε επενδύσεις στην θαλάσσια οικονομία και την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων.

Οι άξονες που θα κινηθεί το ΕΤΘΑ στη νέα περίοδο είναι:

 • Στήριξη της βιώσιμης/αειφόρου αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

 • Συνεισφορά στην επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ μέσω ανταγωνιστικής και αειφόρου υδατοκαλλιέργειας και αγορών

 • Ενεργοποίηση της ανάπτυξης μιας αειφόρου γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των παράκτιων κοινοτήτων

 • Ενδυνάμωση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και δημιουργία καθαρών, ασφαλών, και αειφόρων θαλασσών και ωκεανών. 

 

Ψηφίστηκε απο τη Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101Α/12.6.2018 ο Ν.4546 για την ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περι θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις".

Με το νόμο αυτό αρχίζει η υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής με υποβολή της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο και η κατάρτιση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31.3.2021. Αρμόδια αρχή ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Απο την έναρξη ιχύος του νόμου, προγράμματα, μελέτες και έργα εμπλεκόμενων αρχών και φορέων που άπτονται του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή για να διευκολύνεται ο συντονισμός των ταμειακών πολιτικών. 

 

 

Η Γεν. Δ/ση κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ απάντησε στο αίτημα της ΠΑΝΕΜΜΙ για παροχή διευκρινήσεων για ενδεχόμενο ειδικό αδειοδοτικό καθεστώς στα χερσαία και πλωτά μέσα (φορτηγά, σκάφη) που μεταφέρουν γόνο ψαριών και τα εξαλιευόμενα απο τους ιχθυοκλωβούς ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, επιλύοντας ένα θέμα που είχε προκύψει απο ορισμένες υπηρεσίες κτηνιατρικής της περιφέρειας. 

Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σημαντικού αυτού κλαδικού αιτήματος είχε η APC SA.

 

Επισυναπτόμενη η αλληλογραφία μεταξύ ΠΑΝΕΜΜΙ και ΥΠΑΑΤ.

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι